VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Reddingsactie voor zinkend schip

“All hands on deck!” Zo begon tijdelijk bestuursvoorzitter Jan Sundelin de presentatie van zijn plan om het fors water makend schip TIE Holding vanaf het vierde kwartaal 2008 weer winst te laten maken. Na het gedwongen vertrek van oprichter en grootaandeelhouder Dick Raman heeft hij sinds november de leiding over TIE. Raman mocht opmerkelijk genoeg wel aanblijven als directeur van de Amerikaanse dochter TIE Commerce.

Een treffendere inleiding had Sundelin niet kunnen kiezen. De bouwer endistributeur van bedrijfssoftware heeft in 2007 op een omzet van ongeveer 10 miljoen euro een verlies van maar liefst 3,4 miljoen euro geleden. Vorig boekjaar kon – weliswaar alleen door een belastingmeevaller - nog een winst worden bijgeschreven van één miljoen euro bij een lagere omzet van ruim acht miljoen euro. Operationeel is er echter in beide jaren rode cijfers geschreven. De cijfers over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2008 – die voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering waren gepubliceerd - waren al niet veel beter: een verlies van vier euroton op een omzet 2,2 miljoen euro. De vergelijking met een scheepsramp dringt zich op, want commissaris Dick Benschop, momenteel directeur van Shell Gas & Power in Maleisië en voorheen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken onder premier Wim Kok, bleek zich diezelfde ochtend teruggetrokken te hebben als commissaris.Helaas had hij niet de moeite genomen om dit aan de aandeelhoudersuit te leggen.

Accountant Ernst & Young heeft de jaarrekening weliswaar uiteindelijk van een goedkeurende verklaring voorzien, maar maakt wel een belangrijk voorbehoud. Letterlijk schrijft zij in het jaarverslag dat gelet op het verlies afgezet tegen de netto verplichtingen van TIE (ruim 2 miljoen euro) er sprake is van “materiële onzekerheid” of het softwarebedrijf als “going concern” wel kan overleven. De ondernemingsleiding, waaronder grootaandeelhouder en commissaris Peter van Schaik met ongeveer 25 procent van de aandelen, blijft er in geloven dat TIE weer tot bloei kan worden gebracht.

In de vergadering meldden president-commissaris Ton Veth en Sundelin dat juist in dit economisch zwaar weer bedrijven hun softwarepakketten en daaraan verwante diensten hard nodig hebben om kosten te kunnen besparen. Feit is dat de zaken in de US weliswaar redelijk lopen, maar door de zwakke dollar aanzienlijk minder opleveren dan verwacht. Het indekken tegen dollarschommelingen is vanwege de daarmee gepaard gaande kosten volgens financieel directeur Charles van Overbeeke geen reële optie. En op kostenbesparing moet TIE nu zwaar inzetten. Zo zal in ieder geval het dure kantoorpand op Schiphol-Rijk worden verlaten en zelfs een beursexit wordt overwogen.

Na de overname van Digital Channel vorig jaar heeft TIE in januari het kleine SinfoX overgenomen. Dit software en consultancybedrijf heeft een omzet van “slechts” 3 euroton, maar is voor TIE van strategisch belang om haar eigen producten en diensten (facturering en voorraadbeheer) aan de man te kunnen brengen bij de klanten van SinfoX, zo betoogde Sundelin. Hierdoor heeft TIE zicht op regelmatig terugkerende inkomsten met bovendien hogere marges. Of dit allemaal zal lukken, moet natuurlijk nog blijken, want het vereist wel aanvullende financiering bovenop de doorlopende kosten van de turnaround.Het aantrekken van bankkredieten zal voor TIE geen sinecure zijn en ook het (alweer) uitgeven van nieuwe aandelen is tegen de huidige koers natuurlijk geen optie. Bovendien zal het er om spannen of TIE wel goed en deskundig personeel kan behouden en aantrekken.

Zolang de twee grote financiers (Van Schaik en Raman) niet weglopen, lukt het TIE wellicht om het schip weer in de vaart te krijgen. Op de vergadering gingen de golven in ieder geval hoog en was de VEB bepaald niet de enige criticaster. Er moest een pauze ingelast worden om commissaris Van Schaik duidelijk te maken dat hij moeilijk voor zijn eigen décharge kon stemmen. Uiteindelijk onthield hij zich van stemming.Er vond maar liefst vier maal een schriftelijke stemming plaats, die overigens wel allemaal in het voordeel van het bestuur uitvielen.
De financiële bijsluiter van dit aandeel zal moeten luiden: de risico’s zijn zeer hoog! Bij een pennystock als Tie kun je ook niets anders verwachten.