VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verrast en Teleurgesteld

Ballast is dit jaar 125 jaar oud. Sinds de tweede beursgang in 1994 werden wisselende resultaten geboekt, maar wel ieder jaar dividend betaald. Over het jaar 2000 werden onder leiding van de nieuwe directeur drs. Kottman betere resultaten geboekt en werd 2001 voorspoedig ingezet. De VEB voorspelde een keerpunt en dat bleek bij de halfjaarcijfers een goede voorspelling, de winst steeg met 25 procent en een winstgroeiverwachting van 20 tot 30 procent over 2001.

Helaas kwam er begin december een forse winstwaarschuwing. Oorzaak niet tijdig gemelde tegenvallers bij Ballast Internationaal en oplopende verliezen in het Verenigd Koninkrijk waar lopende reorganisaties niet voldoende effect hadden. De reorganisatie in Engeland wordt versneld doorgevoerd en er werd een voorziening van ca 50 miljoen euro genomen, waardoor er een fors verlies is ontstaan. Vertrouwen voor de toekomst wordt onderstreept met een dividenduitkering ten laste van de reserves.

De VEB sprak de raad van commissarissen aan op deze plotselinge tegenvallers. De voorzitter, hoogleraar Van der Hoek, noemde het een bittere pil. Ook de raad van commissarissen was onaangenaam verrast en teleurgesteld. Maatregelen zijn genomen, zowel de top van BN International als die van Ballast plc is vervangen. Ook de accountant is aangesproken omdat zij niet tijdig de problemen bij BN international heeft gesignaleerd.

De nieuwe ontwikkelingen dat BN HBG wil uitkopen uit Ballast HAM baggeren werd uitvoerig toegelicht. BN meent dat zij nu contractueel de mogelijkheid heeft om haar optie op de aandelen HAM uit te oefenen nu de machtsverhoudingen zijn gewijzigd door de overname van HBG door de Spaanse aannemer Draganos. De uitkoopsom voor het HBG-aandeel in de combinatie wordt op circa 400 miljoen euro geschat.

De financiering is geen probleem. Er wordt geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Het zal helaas een langdurige procedure worden nu Draganos op haar beurt door de grootste Spaanse aannemer ACS belaagd wordt. In de media worden deze verwikkelingen Baggeroorlog genoemd. Ook de komende parlementaire enquête naar de bouwfraude zal de branche geen goed doen. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen zal de omzet over 2002 zich handhaven op het niveau van 2001. Een winstverwachting kan de directie niet geven. De halfjaarcijfers worden 12 juli gepubliceerd.