VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2006 was dure les

Het was te waarderen dat deze vergadering reeds vroeg in het jaar kon worden gehouden, maar verder valt er wat betreft 2006 weinig positiefs te melden over DPA Flex. Dat stak directievoorzitter Peter Smit niet onder stoelen of banken. Hij noemde 2006 een rampjaar, waarin alles wat mis kon gaan ook mis ging. Eind 2005 werd Flex Groep Nederland (FGN) overgenomen, wat een verdubbeling van de detacheringsactiviteiten opleverde. De omzet nam in 2006 mede daardoor toe van 32,2 miljoen tot 76,4 miljoen euro.

Met FGN pro forma over 2005 meegerekend zou de omzet toen 61,3 miljoen euro hebben bedragen, daarmee kwam deze omzetstijging uit op 25 procent. Het operationele bedrijfsresultaat daalde met 4 procent van 2,7 miljoen tot 2,6 miljoen euro in 2006. Maar de overname van FGN kleurde de cijfers van DPA Flex over 2006 dieprood. Onder invloed van de IFRS-boekhoudregels moest op de overnamesom van 45 miljoen euro direct eenmalig liefst 23 miljoen euro worden afgeboekt. Het uiteindelijke nettoresultaat 2006 kwam mede daardoor uit op 24,7 miljoen negatief. Het operationele nettoresultaat 2006 bedroeg 1,8 miljoen in 2006, eenzelfde winst als pro forma in 2005. Een teleurstellend resultaat. De brutomarge daalde weer, tot 23,2 procent van de omzet tegen 29,7 procent in 2005.

Bovenal was de overname van FGN de oorzaak van het afgelopen rampjaar. Met FGN in huis was een zwaar integratieproces nodig en dat liep fout. De FGN-oprichters en -eigenaren Marcel Broersma en Rob de Laat kregen een plaats in de directie van de nieuwe combinatie DPA Flex naast Peter Smit. Welke afspraken er zijn gemaakt voor deze gezamenlijke directie is niet duidelijk geworden. In de wandelgangen werd gezegd dat zij enthousiast van start zijn gegaan. Maar een goede samenwerking bleek weldra onmogelijk: ook Broersma en De Laat waren meer ondernemer dan manager. Beiden vertrokken in de loop van 2006. Peter Smit stond daarna alleen voor het integratieproces DPA Flex. Dat nam vrijwel geheel 2006 in beslag. De blik was voorlopig op de interne bedrijfsorganisatie gericht en niet meer naar buiten op de klanten. Er leek daarnaast nog tijd voor fusiegesprekken met DNC, maar deze werden door de raad van commissarissen geblokkeerd. De kleinere overname eind 2006 van het Haagse Geos IT, waarvan de omzet 15 procent bedraagt van die van DPA Flex, was wel akkoord en is spoedig wel succesvol gebleken.

De interne bedrijfsorganisatie moet nu weer op orde zijn. De nieuwe cfo Jan van Duijn richt zich daar sterk op en Peter Smit vooral weer op commercie. Daarmee wordt de rust in de tent bevorderd. Veel prognoses voor dit jaar werden niet gegeven. De omzet moet met 20 procent groeien en de ebitda "robuust" stijgen. Dat moet meer dan 20 procent kunnen zijn als de marges zich inderdaad kunnen herstellen, al werd dat niet zo gezegd. Afwachten dan dus maar.