VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rabo Infra Garant biedt leuke groeikans

“Infrastructuur is essentieel voor het functioneren van de wereldwijde economie en vormt de ruggengraat van de hedendaagse samenleving”, zo begint de brochure Rabo Infra Garant. Op zichzelf nog geen reden om in deze sector te beleggen.

Rabobank geeft iedere twee maanden drie Garantproducten uit, waarvan er één inspeelt op een actueel thema, in dit geval dus infrastructuur. Dat is inderdaad een bloeiende sector, in het spoor van de sterke groei van internationale handelsstromen, de toenemende mobiliteit en de groei van het energieverbruik in de opkomende landen. Bedrijven die zich bezighouden met transport, wegenbouw en energievoorziening moeten daarvan profiteren en deden dat ook in de afgelopen jaren. De S&P Global Infrastructure Index steeg sinds januari 2003 met gemiddeld bijna 20 procent per jaar.
Maar rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze index, die de onderliggende waarde van de Rabo Infra Garant juli-08 vormt, niet te veel last gaat krijgen van de wereldwijde economische groeivertraging of recessie die algemeen wordt verwacht. Maar als de index door een recessie sterk terugvalt, biedt Rabo Infra Garant een hoofdsomgarantie van 100 procent van de nominale waarde en dat is een sterk pluspunt.

Asian tail

Hoe zit de Rabo Infra Garant juli-08 in elkaar? Het product heeft een looptijd van zes jaar en geeft een garantie van 100 procent op de hoofdsom aan het eind van de looptijd. Er wordt geen rente of dividend uitgekeerd. In het laatste jaar wordt het gemiddelde bepaald van dertien slotstanden van de index. Deze laatste procedure wordt ook wel de ‘asian tail’ genoemd. Aan het eind van de looptijd wordt het koersrendement van dit jaargemiddelde ten opzichte van het startniveau van de S&P Global Infrastructure Index berekend.
Als dat gemiddelde hoger is dan de startwaarde, doet de belegger mee. Is het gemiddelde lager, dan wordt de nominale waarde weer teruggegeven en is de belegger in zes jaar niets opgeschoten. Hij heeft dan wel zes jaar rente gemist of het dividendrendement op de aandelen in de index, dat momenteel gemiddeld circa 2,8 procent bedraagt.
Uit de grafiek blijkt wat dat betekent, zowel bij een hogere als bij een lagere slotstand. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de asian tail, die gunstig uitpakt als de index in het laatste jaar terugvalt, maar die slecht uitpakt als de index in het laatste jaar verder oploopt.

Valutarisico afgedekt

De S&P Global Infrastructure Index telt 75 wereldwijd gespreide aandelen van bedrijven die op een of andere manier te maken hebben met infrastructuur. Momenteel bestaat 40 procent uit nutsbedrijven, 39 procent uit transportbedrijven en 21 procent uit energieaandelen. In de top 10 bevinden zich vier nutsbedrijven en vier energiebedrijven. Uit Nederland zijn Smit Internationale en Vopak in de index opgenomen.
De index wordt jaarlijks aangepast en is genoteerd in Amerikaanse dollars, maar de Infra Garant is genoteerd in euro, dus het valutarisico is afgedekt. Bij een stijgende index wordt de procentuele stijging genomen om de uitbetaling aan het eind van de rit te berekenen, ongeacht de koers van de dollar.

Helder over kosten
Over de kosten van dit product is Rabobank helder. Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt de belegger geen transactiekosten. Daarna gelden de reguliere tarieven voor transacties. In het product zijn distributie- en structureringskosten opgenomen die zijn verwerkt in de uitgifteprijs van 100 euro. Deze kosten zullen neerkomen op 0,65 euro per jaar, waarvan 0,50 euro distributievergoeding. De belangrijkste kosten zijn structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten.
De kosten voor de ingebouwde beschermingsconstructie – de garantie die feitelijk een putoptie op de index is – zijn niet inbegrepen, die blijken alleen uit het koersverloop. De kosten van deze putoptie worden laag gehouden door de ingebouwde asian tail, maar daar staat tegenover dat de gemiddelde looptijd door deze staart wordt teruggebracht naar vijfenhalf jaar, terwijl de belegger zijn geld wel zes jaar kwijt is.

Rechttoe rechtaan

Per saldo is de Rabo Infra Garant juli-08 een rechttoe rechtaan garantieproduct dat aantrekkelijk is voor wie gelooft in het verder oplopen van de koersen in deze sector, maar daarbij niet al te veel risico wil lopen. Ook voor obligatiebeleggers die bereid zijn hun coupon op te geven, is dit een veilig alternatief met een leuke groeikans.


Rabobank Infra Garant juli 2008

Uitgevende instelling:    Rabobank
Rating (Moody’s/S&P):   AAA
Valuta:                        euro
Uitgifteprijs:                 100 euro
Participatiegraad:          100%
Hoofdsomgarantie:       100%
Looptijd:                      6 jaar
Asian tail:                    slotkoersen laatste 12 maanden
Onderliggende waarde: S&P Global Infrastructure Index
Inschrijving:                 tot en met 25 juli 2008
Stortingsdatum:           1 augustus 2008
Aflossingsdatum:         1 augustus 2014
ISIN-code:                  NL0006326746