VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herstel-Note H1O: voor de risicomijder

“Veerkracht en groei in uw portefeuille”, zo kopt de website van Wilgenhaege over de Herstel-Note H1O. Een product met beperkt risico maar ook een beperkte kans op hoog rendement.

In de Herstel-Note H1O zit een groeiversneller die wordt gepresenteerd als een geavanceerde optiestructuur met interessante karakteristieken. In de praktijk blijkt dat niet altijd te betekenen dat er beter wordt gepresteerd dan de onderliggende waarde, de Dow Jones EuroStoxx50-index.

Geen dividend
De Herstel-Note H1O heeft een looptijd van vijf jaar en geeft een garantie van 90 procent van de hoofdsom aan het eind van de looptijd. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Aan het eind van de looptijd wordt het koersrendement van de DJ EuroStoxx50-index bepaald. Als de index is gestegen, is de mate waarin de belegger hierin meedoet afhankelijk van de procentuele koersdaling die tussentijds heeft plaatsgevonden. Bij een tussentijdse koersdaling (dip) tot 10 procent vanaf de startwaarde doet de belegger voor 100 procent mee omhoog, bij een grotere dip stijgt het participatiepercentage. Dat participatiepercentage kan oplopen tot 225 procent, als de tussentijdse koersdip groter is dan 50 procent.

Onwaarschijnlijk herstel

Daarbij kan wel de kanttekening worden gemaakt dat in het geval van een tussentijdse koersdip groter dan 50 procent natuurlijk sprake is van een stevige crash die niet zo snel zal worden goedgemaakt. Na een koersdaling met 50 procent moet de index immers met 100 procent stijgen (verdubbelen) om weer in de plus te komen. Uit de grafiek blijkt (de groene lijn) dat in dit scenario het herstel van de beurs tot een plus van bijna 20 procent ten opzichte van de start zou moeten komen om beter te presteren dan een directe belegging in de EuroStoxx50-index, inclusief het dividend op die index. Voor de berekening is een gemiddeld dividend van 4 procent gebruikt. Op dit moment ligt het dividendrendement van de EuroStoxx50 daar met 4,6 procent nog ruim boven. Historisch was het dividend gemiddeld circa 3,5 procent.

Beschermde belegging

Een directe belegging in de EuroStoxx50 index is echter een onbeschermde belegging. Aangenomen dat het dividend de komende vijf jaar gemiddeld 4 procent bedraagt, komt er dus op 10.000 euro een bedrag van 2.000 euro (5 x 400) aan bruto dividend binnen. Daar staat tegenover dat de H1O-note de garantie biedt dat er nooit meer dan 10 procent van de inleg verloren kan gaan, tenzij de uitgevende instelling ABN Amro failliet gaat. Overigens is ABN Amro op dit moment nog een zelfstandige bank die apart onder toezicht staat, maar dat zal voor het eind van de looptijd van dit product anders zijn. Na de integratie zal deze note overigens niet onder het geplaagde Fortis vallen, maar onder RBS. De 90 procent bescherming moet ondanks de huidige perikelen rond vele financiële waarden toch als een stevig pluspunt worden gezien.

Rendement afgetopt

Terwijl aan de onderkant het verlies dus wordt beperkt tot 10 procent, wordt aan de bovenkant helaas ook de winst beperkt, tot 61 procent. Daarop kan echter nog wel de versnellingsfactor worden losgelaten als de tussentijdse koersdip groter is dan 10 procent, een niveau dat op het moment van schrijven overigens al bijna is bereikt, want de meting startte al op 12 juni op een niveau van 3.682,83. Tot 12 september kunnen beleggers nog kosteloos instappen, hoewel zoals bekend de kosten van gestructureerde producten voor een deel ook in de (netto) koers verwerkt zitten. Uit de grafiek blijkt dat de H1O-note het vooral beter doet dan de beurs ingeval de tussentijdse koersdip significant is en het herstel daarna ook. Als de koersstijging te ver doorschiet, gaat de aftopping op 61 procent echter tegen de note werken. De hoogst mogelijke aflossingskoers is op 237,5 procent (100% + 2,25 x 61%).

Voor risicomijdende belegger
Per saldo is de H1O-note een aantrekkelijk vehikel voor de belegger die al te grote risico’s wil vermijden maar toch wil kunnen profiteren van de aandelenbeurzen in de komende vijf jaar. Met name wie verwacht dat er eerst een stevige crash komt en daarna een nog steviger herstel, kan het product ook kopen. Wie zich het risico kan veroorloven en gelooft in een aantrekkende beurs in de komende vijf jaar zal echter in de meeste gevallen met een directe belegging in de EuroStoxx50 of een vergelijkbaar mandje van aandelen beter af zijn.