VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Heijmans: Bakens verzetten

2008 had het overgangsjaar voor Heijmans moeten worden. Focus op margeherstel zou de winstontwikkeling de komende jaren een impuls moeten geven. Dit lijkt vooralsnog te mislukken. In plaats daarvan kwam de bouw- en vastgoedontwikkelaar uit Rosmalen opnieuw met zwaar teleurstellende halfjaarresultaten. De twee maanden geleden aangetreden nieuwe topman Rob van Gelder maakte direct aan alle illusies een eind door de verwachtingen voor het lopende boekjaar terug te schroeven. Deze zesde winstwaarschuwing in krap twee jaar maakt drastische maatregelen noodzakelijk en daarbij moet ook de corporate-governancestructuur op de schop.

Dramatische resultaten
“Het was echt dramatisch slecht”, aldus toenmalig topman Guus Hoefsloot in februari van dit jaar bij de presentatie van de jaarcijfers over 2007. De winst van Heijmans kelderde toen met 32 procent naar 56 miljoen euro, voornamelijk door vijftig probleemprojecten die in 2005 waren aangenomen. De Brabantse bouwer gaf echter wel aan dat de winst over 2008 hoger zou uitkomen.
Dat het allemaal nog slechter kan, blijkt uit de onlangs gepubliceerde halfjaarresultaten. Heijmans wist ternauwernood een nettowinst van 2 miljoen euro (2007: 19 miljoen) te realiseren terwijl de omzet licht steeg tot 1,72 miljard euro. De eerder afgegeven winstverwachting werd ingetrokken “gezien de onzekerheden ten aanzien van de gang van zaken in het tweede halfjaar”. Een teken dat Van Gelder flink is geschrokken van wat hij aantrof.
De bouwdivisie is als vanouds het echte zorgenkindje, met een verlies van 10 miljoen euro als gevolg van het desastreuze acceptatiebeleid uit 2005. Hierdoor konden prijsstijgingen van materialen en onderaannemers niet aan de afnemers worden doorberekend. Ook op infrastructurele projecten moest Heijmans een fors verlies incasseren van 12 miljoen euro.
De buitenlandse avonturen zijn ook al geen onverdeeld succes. In België worstelt Heijmans met grote problemen bij zijn bouw- en vastgoedactiviteiten en werd een totaalverlies geleden van 10 miljoen euro op een omzet van 139 miljoen euro. In Duitsland hebben de railbouwactiviteiten van Heitkamp het moeilijk. De vastgoeddivisie en in mindere mate de bouwactiviteiten in Groot-Brittannië, waar Heijmans vooral sociale woningen bouwt, waren eigenlijk de enige positieve dissonanten en realiseerden een acceptabele operationele marge van 7,4 procent (2007: 5,5%). Zonder deze verbetering was Heijmans in de rode cijfers beland. Wat hier wel zorgen baart, zijn de slinkende orderportefeuille en de gestaag dalende marges.

Uit het slop halen
Van Gelder staat na zijn pensionering als bestuursvoorzitter van baggeraar Boskalis voor een lastige klus. Gevraagd naar zijn oordeel over de halfjaarcijfers liet hij er geen misverstand over bestaan. “De resultaten vallen ronduit tegen.” Hij voegde eraan toe dat het management in de komende maanden de bakens moet verzetten om Heijmans uit het slop te halen. Helaas zal daarbij de kost voor de baat uitgaan.
Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 26 september zal Van Gelder zijn plannen uit de doeken doen. Dat dit gepaard gaat met nieuwe herstructureringsvoorzieningen, lijkt haast onontkoombaar. Zo zitten na het vertrek van Hoefsloot nog twee oudgedienden in het bestuur die mede verantwoordelijk zijn voor de problemen. In ieder geval zal Van Gelder het risicomanagement van Heijmans flink moeten aanscherpen. Ook zal hij eens een kritische blik moeten werpen op de activiteitenportefeuille. Zo zal hij het afstoten van de bouwdivisie in overweging nemen, net als het desinvesteren van de kwakkelende Belgische activiteiten. Analisten opperen bovendien dat Heijmans een deel van zijn omvangrijke grondposities kan verkopen, maar dit kan de toekomstige groei ondermijnen.

Certificering afschaffen    
Om echt een geloofwaardige nieuwe start te maken, zal Van Gelder ook een eind moeten maken aan de certificering. Deze ouderwetse en ondemocratische constructie voorkomt dat de werkelijke kapitaalverschaffers de uitslag van de stemming bepalen. In plaats daarvan heeft het administratiekantoor het laatste woord. Dit administratiekantoor is in belangrijke mate medeverantwoordelijk geweest voor het jarenlange falende beleid van Heijmans, dat wordt gekenmerkt door een lange reeks winstwaarschuwingen, zwak management en ondermaatse risicobeheersing. De VEB zal in de buitengewone vergadering en de vergadering van certificaathouders weer aandringen op het afschaffen van certificering.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen