VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

60 miljard vernietigd

Een ongekend bedrag aan aandeelhouderswaarde is door het putje gegaan. Het zijn de aandeelhouders die de rekening betalen in het Fortis-debacle.

De VEB wordt wel eens verweten dat zij eerst instemde met de overname van ABN Amro door onder meer Fortis en dat zij nu beweert dat Fortis ABN Amro nooit had mogen overnemen. Dat laatste is onjuist. Fortis kon ABN Amro eind 2007 overnemen, maar heeft daarna cruciale fouten gemaakt in de wijze van financiering en in de communicatie. Daar is het concern aan ten onder gegaan, niet aan de overname van ABN Amro op zichzelf.

Van 30 naar 1 euro

In anderhalf jaar is het aandeel Fortis van boven de 30 euro tot circa 1 euro gezakt. De hoogste koers werd in april 2007 bereikt op 35,57 euro. Er stonden toen ruim 1,3 miljard aandelen uit en bij die koers was Fortis 46,4 miljard euro waard. Op dit moment staan er 2,35 miljard aandelen uit, waarmee de beurswaarde dus op ruim 2 miljard euro ligt. De beurswaarde is dus met 44 miljard euro afgenomen, maar er zijn ook nieuwe aandelen uitgegeven.
In september 2007 werd door middel van een claimemissie voor 13 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgegeven: per drie aandelen Fortis konden twee nieuwe aandelen worden verkregen voor 15 euro per stuk. Deze emissie was een succes, maar onvoldoende om de overname volledig te financieren. Pas eind juni 2008 werden er weer aandelen uitgegeven, 150 miljoen deze keer, tegen 10 euro per stuk, dus in totaal voor 1,5 miljard euro. Met deze 14,5 miljard euro aan nieuwe aandelen komt de totale waardevernietiging voor aandeelhouders op een kleine 60 miljard euro.
Op 28 september werd bekend dat de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheid elk 49 procent in de Fortis Bank in hun land willen kopen. Deze ingreep van de Benelux-landen voldoet echter niet en klanten blijven weglopen. De Nederlandse centrale bank (DNB) ziet dat en de Nederlandse overheid besluit de activiteiten van Fortis in Nederland volledig over te nemen: Fortis Bank Nederland, Fortis Insurance en het nog niet geïntegreerde deel van ABN Amro. In totaal wordt daarvoor 16,8 miljard euro op tafel gelegd, terwijl het hele Fortis-concern op de beurs voor 12,7 miljard te koop is. De verkoopopbrengst komt neer op 7,15 euro per aandeel, terwijl dat aandeel 5,41 euro noteert. Op het oog dus een prachtige deal, maar dan gaan de Belgische autoriteiten over tot de totale ontmanteling van Fortis.

Zwart gat

Van de opbrengst uit Nederland komt 12,8 miljard euro terecht bij het Belgische deel van Fortis. Er resteert 4 miljard euro als opbrengst voor Fortis Groep. België besluit 75 procent van het Belgische deel van Fortis onder te brengen bij BNP Paribas in ruil voor aandelen in de Franse bank. Na deze transactie bestaat de beursgenoteerde Fortis Groep nog slechts uit Fortis Insurance International, de participatie van 66 procent in de entiteit waarin de restanten van de gestructureerde kredietportefeuille zijn ondergebracht en een onbekend bedrag aan contanten.
Er is geen inzicht in de samenstelling van de resterende gestructureerde kredietportefeuille en de andere bezittingen of vorderingen op groepsniveau. Dat is ook niet mogelijk, want zelfs de advocaat van Fortis meldde op de zitting van 31 oktober dat deze nog “gelokaliseerd” moeten worden. Een goede waardebepaling van het aandeel is dus onmogelijk.
De verkoopopbrengst van Fortis Nederland en ABN Amro is in een zwart gat verdwenen. Het eigen vermogen per aandeel Fortis was volgens het laatste halfjaarbericht van 4 augustus 2008 nog 12,48 euro per aandeel. Het aandeel zou volgens Fortis zelf nu een intrinsieke waarde hebben van meer dan 3 euro. Het noteert echter rond de 1 euro, wat aangeeft dat beleggers daar ook niks meer van geloven.