VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Over de VEB

Sinds 1924 behartigt de beleggersvereniging VEB de belangen van beleggers. De vereniging laat haar stem horen via aandeelhoudersvergaderingen, in de media en voert actie bij aantoonbare misstanden bij beursondernemingen. Maar de VEB doet meer.

De VEB telt inmiddels meer dan 48.000 leden waaronder zowel particuliere beleggers als institutionele beleggers. De VEB heeft een team van deskundigen dat zich voortdurend inzet voor de belangen van beleggers.

Aandeelhoudersvergaderingen
Belangenbehartiging vindt in belangrijke mate plaats tijdens de meer dan 150 aandeelhoudersvergaderingen die jaarlijks worden bijgewoond. Deze vergaderingen worden bezocht door zowel de medewerkers van de VEB als een team van vergaderbezoekers. In deze vergaderingen richt de VEB zich op het aandeelhoudersbelang, waarbij onderwerpen als dividendbeleid, acquisities, vermogenspositie en corporate governance extra aandacht krijgen.

De aandeelhoudersvergaderingen vormen het forum waar de VEB namens haar leden op constructieve wijze kritisch met de ondernemingsleiding communiceert en de aandeelhoudersbelangen voor het voetlicht brengt.

Stemrecht
De activiteiten van de VEB tonen keer op keer aan dat het gebruik van het stemrecht, verbonden aan aandelen, van groot belang is. De VEB streeft er dan ook naar zich actiever op te stellen op dit gebied. Als aandeelhouder heeft u . De VEB kan namens u stemmen, zodat u voortaan op alle belangrijke aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd bent.

Dit zal worden verwezenlijkt door middel van:
* intensivering van het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen
* extra aandacht voor de relatie met institutionele beleggers
* gebruikmaking van het SCA voor het meezenden van informatie aan deelnemende beursfondsen
* het werven van stemmen onder particuliere beleggers.

Collectieve acties
In sommige gevallen onderneemt de VEB (juridische) acties om de belangen van de betrokken beleggers te behartigen. Spraakmakend zijn de procedures tegen ABN Amro, Fortis, World Online, Ahold, KPNQwest, Laurus en Unilever. Meer informatie kunt u vinden bij acties op onze website.

Onafhankelijke informatie
Naast belangenbehartiging doet de VEB er alles aan om beleggers zo goed mogelijk te informeren over actuele ontwikkelingen uit de financiële wereld. Deze speelt daarin een centrale rol. Evenals het beleggingsblad Effect dat VEB leden twaalf keer per jaar ontvangen.

In komen onder meer aan bod: fusies en overnames, interviews met topondernemers, sectoranalyses, beleggingsadviezen en technische analyse van experts. De onafhankelijke visie van de VEB op actuele ontwikkelingen, informatie over VEB acties en verslagen van aandeelhoudersvergaderingen benadrukken het VEB-karakter van Effect.

Beleggersservice
Leden van de VEB kunnen met hun vragen, opmerkingen en klachten op het gebied van beleggen terecht bij onze , die op maandag en donderdag vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur telefonisch bereikbaar is.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net