VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ondernemingskamer wijst onderzoek naar wanbeleid Fortis toe

De Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam vindt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij Fortis te twijfelen. De OK heeft daarom opdracht gegeven tot een enquêteonderzoek, zodat de feiten over de gang van zaken bij Fortis aan het licht komen.

De VEB is tevreden met de uitspraak. 'Dit is een belangrijke eerste stap op de weg naar genoegdoening voor aandeelhouders', aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter.

(pdf)

De onderzoekers zullen nagaan of al dan niet sprake is geweest van wanbeleid bij Fortis. Als de onderzoekers oordelen dat er inderdaad sprake is van wanbeleid dan kan op grond van deze conclusie eventuele vervolgacties worden ondernomen.Met een onderzoeksbudget van euro 600.000 is dit het grootste onderzoek in een dergelijke zaak ooit in Nederland.

De onderzoekers zullen niet alleen de gang van zaken bij Fortis vanaf mei vorig jaar gaan onderzoeken, maar ook de toekomstige ontwikkelingen bij Fortis blijven volgen. In praktijk zullen de onderzoekers daarom fungeren als 'onafhankelijke toezichthouders', waarmee het verzoek van de VEB om een onafhankelijk toezichthouder bij het bedrijf indirect is ingewilligd. De OK is de VEB overigens niet gevolgd in het directe verzoek tot aanwijzing van een ‘supercommissaris’, die de belangen van de minderheidsaandeelhouders zou moeten behartigen.

De VEB heeft continu en nadrukkelijk gewezen op de onverantwoorde risico’s die Fortis heeft genomen bij de financiering van de overname van ABN Amro, het zeer slecht en zelfs onjuist informeren van de aandeelhouders, het onduidelijke beleid van Fortis de afgelopen weken en de bliksemsnelle nationalisatie van Fortis door de verschillende overheden waarbij de aandeelhouders volledig buiten spel zijn gezet. Aandeelhouders hebben in de afgelopen maanden de waarde van hun aandelen in rook zien opgaan.