VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Deminor en VEB dragen bestuurders voor Fortis aan

De kandidaten voor de Raad van Bestuur die Fortis heeft aangedragen zijn niet onafhankelijk en kundig genoeg. De VEB draagt samen met de Belgische partner Deminor mensen voor die deze kwaliteiten wel hebben.

De huidige Fortis bestuurders zullen collectief hun mandaat neerleggen op de BAVs van 1 en 2 december 2008. De Raad van Bestuur heeft nieuwe kandidaten voorgesteld om de ontslagnemende bestuurders te vervangen en heeft hen voorgedragen ter stemming op de BAVs van 1 en 2 december 2008.

Deminor en VEB menen echter dat de kandidaten die door Fortis werden voorgedragen niet beschikken over de nodige onafhankelijkheid en expertise voor het herstel van en voor de creatie van maximale aandeelhouderswaarde.

Daarenboven voldoet deze nieuwe voorgestelde Raad van Bestuur niet aan de eigen regels van deugdelijk bestuur van het bedrijf. Daarom hebben Deminor en VEB besloten om een alternatieve lijst met Fortis bestuurders samen te stellen, wiens namen vandaag vrijgegeven worden.

De Fortis aandeelhouders moeten op de hoogte zijn dat er een echt en waardig alternatief is wanneer zij moeten stemmen over de door Fortis voorgestelde kandidaten. De alternatieve lijst zou ter stemming moeten voorgedragen worden aan de aandeelhouders tijdens de BAVs van 1 en 2 december of tijdens de BAV van 19 december (en/of een volgende BAV die wordt samengeroepen in Utrecht), indien de aandeelhouders de lijst met kandidaten voorgesteld door de onderneming wegstemmen.
De lijst van Deminor en VEB combineert de noodzakelijke onafhankelijkheid en expertise in bankwezen/financiën, verzekeringen en gestructureerde producten. De lijst wordt aangevoerd door de kandidaat Voorzitter, Dhr. Georges Ugeux.

Kandidaten
Dhr. Ugeux is oprichter van Galileo Global Advisors LLC (een bedrijf dat strategisch advies verleent over “international business development”) en voormalig Group Executive Vice President, International and Research en lid van de Office of the Chief Executive van de New York Stock Exchange (van 1996 tot 2003).Van 1995 tot september 1996 was Dhr. Ugeux Voorzitter van het European Investment Fund. Van 1992 tot 1995 was Dhr. Ugeux Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder van Kidder, Peabody Europe, en eveneens lid van het Directiecomité van de Raad van Bestuur van Kidder, Peabody, Inc. Van 1988 tot 1992 bekleedde Dhr. Ugeux de positie van Group Finance Director bij de Generale Maatschappij van België, een Belgisch gediversifieerd industrieel en financieel
conglomeraat.Voor wat betreft de andere voorgestelde kandidaten, hebben Dhr. Jozeph Demey en Dhr. Serge Wibbaut. aanvaard om op de lijst van Deminor en VEB te staan. Deminor en VEB zijn nog in gesprek met andere kandidaat bestuurders, die eventueel hun kandidatuur zullen bevestigen na hierover de formele goedkeuringen bekomen te hebben. Deminor stelt ook voor dat Dhr. Louis Cheung bestuurslid blijft. Hieronder vindt u een korte biografie van de voorgedragen kandidaten.De kandidaten die door Deminor en VEB worden voorgedragen werden al door verschillende belangrijke Fortis aandeelhouders positief onthaald. Deminor en VEB hebben er daarom voldoende vertrouwen in dat de alternatieve lijst met voorgedragen kandidaten een geloofwaardig alternatief is voor een nieuwe start van Fortis met als doel de
maximalisatie van aandeelhouderswaarde.De heer Georges Ugeux verwoordt als volgt zijn objectieven voor Fortis : “De aandeelhouders van Fortis zijn het slachtoffer van het management en van de verkoop van activa door de directie en de raad van bestuur van Fortis zonder inachtname van de eigen governance regels van de vennootschap. Vanuit het oogpunt van governance en expertise, is het niet realistisch dat het voormalige team aan het stuur blijft zitten. Het moment is gekomen om het “hedge fund”, dat de raad van bestuur heeft overgelaten, in handen te nemen en deze erfenis te beheren op een professionele en transparante wijze in het belang van de aandeelhouders. Dit is het engagement dat de nieuwe raad van bestuur neemt ten aanzien van de aandeelhouders van Fortis.”