VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stichting Verliespolis bereikt akkoord over compensatie woekerpolissen Nationale-Nederlanden, Postbank en RVS

De Stichting Verliespolis - een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Effectenbezitters en de Vereniging Eigen Huis - heeft samen met de Stichting Woekerpolis Claim een akkoord bereikt met Nationale-Nederlanden over een oplossing voor klanten van Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS met een woekerpolis.

Akkoord beter dan Aanbevelingen Financiële Ombudsman
Het akkoord biedt een redelijke en billijke compensatie voor veel polishouders. Ruim de helft van hen ontvangt een tegemoetkoming. De compensatieregeling is beter dan de eerdere Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De huidige waarde van de tegemoetkoming bedraagt voor Nationale-Nederlanden circa 365 miljoen euro. Daarnaast is er een aanvullend fonds van maximaal 70 miljoen euro beschikbaar voor mensen in schrijnende situaties. Dit onderhandelingsresultaat biedt op korte termijn duidelijkheid voor de polishouders, zonder dat zij zelf met de verzekeraar de strijd hoeven aan te gaan. Langdurige procedures kunnen hierdoor dus worden voorkomen. Klanten van de genoemde verzekeraars met een lopende polis hoeven zelf niets te doen. Zij ontvangen een brief van hun verzekeraar met daarin informatie over de vervolgstappen. Mensen met een polis die al is afgelopen of beëindigd, moeten zich wel zelf melden bij Nationale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden en de Stichting Verliespolis zullen in een later stadium bekend maken hoe dat moet. Houdt u daarom de websites van de verzekeraars en de Stichting Verliespolis goed in de gaten.

Draagvlak
Gilles Hooft Graafland, voorzitter van de Stichting Verliespolis: “Wij zijn blij dat we met Nationale- Nederlanden een oplossing hebben kunnen bereiken die vergelijkbaar is met de compensatieregeling van Delta Lloyd. Het is goed dat ook de klanten van Nationale-Nederlanden nu duidelijkheid en zekerheid over een oplossing krijgen. Te meer omdat inmiddels is gebleken dat deze oplossing kan rekenen op een groot draagvlak.”
 
De Consumentenbond steunt het bereikte akkoord. De VEB is positief over het bereikte akkoord en ziet dit als een volgende stap in het compenseren van de te hoge kosten van beleggingsverzekeringen. De stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis zullen het bereikte onderhandelingsresultaat op korte termijn met een positief advies via een peiling voorleggen aan hun deelnemers.

Andere verzekeraars kunnen niet achterblijven
Jan Maarten Slagter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters: “Er is nu geen excuus meer voor andere verzekeraars om achter te blijven. Zij zullen snel met de Stichting Verliespolis tot zaken moeten komen. Het akkoord biedt een redelijke deeloplossing voor de hoge kosten van vele beleggingspolissen.”

Verborgen kosten
In het akkoord met Nationale-Nederlandsen wordt het thema van verborgen kosten aangehaald. Errol Keyner, namens de VEB bestuurder in de Stichting Verliespolis: “Sommige beleggingsfondsen worden zeer actief beheerd, wat naast transactiekosten binnen het beleggingsfonds ook spreadkosten met zich meebrengt. Bovendien is er nadelige koersimpact mogelijk, zeker bij minder liquide aandelen. Die kosten vallen buiten de compensatieregeling, maar komen wel op het bord van de belegger. De VEB probeert via de Stichting Verliespolis alle verzekeraars ertoe te bewegen ook passief beheerde beleggingsfondsen aan te bieden, met een efficiënte kostenstructuur en lage omloopsnelheden binnen het fonds. Bij Nationale-Nederlanden kon overigens niet worden geconstateerd dat de verborgen kosten ten gunste van de verzekeraar kwamen.”Nationale-Nederlanden-polishouders die zich hebben aangesloten bij Verliespolis ontvangen  € 50,- extraKlanten van Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS die zich voor 18 november 2008 hebben aangemeld bij de Stichting Verliespolis en die hun stem uitbrengen bij te houden peiling ontvangen hun bijdrage aan de Stichting terug. Daarnaast ontvangen zij een aanvullende vergoeding. In totaal ontvangen zij € 50,-. Indien u polishouder bent bij Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen of RVS ontvangt u vanzelf bericht over de peiling. Deze zal op korte termijn plaatsvinden.

Meer informatie over het bereikte akkoord
Meer informatie over het bereikte akkoord vindt u op . Hier vindt u persberichten, veelgestelde vragen en antwoorden en de overeenkomst tussen de Stichting Verliespolis en Nationale-Nederlanden.