VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Potentiële verwatering bij SNS Reaal groter dan bij ING en Aegon

De VEB heeft kennis genomen van de kapitaalinjectie in SNS Reaal door de Nederlandse overheid en de Stichting Beheer SNS Reaal zoals die vanmorgen werd aangekondigd. De VEB is verbaasd over de omvang van deze operatie. SNS Reaal heeft in het verleden meermalen verkondigd relatief weinig last te hebben van problemen in de markt van de zogenaamde subprime of Alt-A hypotheekbeleggingen, en zegt ook nu voornamelijk te moeten afboeken op de aandelenportefeuille.

Uit de berichtgeving blijkt dat SNS Reaal wat betreft solvabiliteitsmaatstaven nu in lijn komt met de rest van de sector, vooral in Nederland (oa de Tier 1 ratio op 10% voor de bank). Het verbaast de VEB dat daarvoor een bedrag nodig is dat naar verhouding veel groter is dan de bedragen die ING en Aegon ophaalden.
 
Er stonden 261 miljoen gewone aandelen SNS Reaal uit, er komen er nu 238 miljoen 'securities' bij (1,25 miljard gedeeld door 5,25 euro). Ten opzichte van de gewone aandelen is dat een toename van 96 procent. De verwatering van de winst die de komende jaren zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders is daarmee aanzienlijk groter dan bij ING en Aegon. Een deel van de uitgegeven securities is niet converteerbaar in aandelen, maar ook exclusief deze securities is de potentiële verwatering nog altijd 54 procent. Bij ING bedraagt de potentiële verwatering circa 48 procent en bij Aegon circa 49 procent. Blijkbaar stond SNS Reaal er toch minder florissant voor dan eerder aangegeven, zoals bij het halfjaarbericht van 14 augustus. Daarin lazen wij de volgende passages: “Zoals in het verleden reeds aangegeven, participeert SNS REAAL niet in Amerikaanse subprimehypotheken. Buiten de Verenigde Staten heeft SNS REAAL een beperkt bedrag ter grootte van € 16 miljoen geïnvesteerd in bedrijfs- en retailsubprimehypotheken.
De beleggingen in CDO’s en CLO’s waren en bleven laag: minder dan 1% van de beleggingsportefeuille voor eigen rekening en risico van REAAL Verzekeringen…
SNS REAAL voorziet geen problemen met de ABS- en MBS-posities in de nabije toekomst…Het marktrisico op aandelen was grotendeels afgedekt door middel van langetermijnputopties...”.In het licht van deze en andere recente uitspraken in de media is de kapitaalinjectie van vandaag opmerkelijk groot. De VEB gaat er dan ook vanuit dat er conform de richtlijnen van de Europese Commissie op 25 oktober jl. heeft bekendgemaakt aangaande de staatssteunmaatregelen ten behoeve van de financiële sector zal worden gehandeld. Daarin staat onder meer dat er iedere 6 maanden evaluatie moet plaatsvinden aangaande de maatregelen. Bij de evaluatie moet ook een bericht aan de markt worden verstrekt en teruggekoppeld worden aan de commissie. De uitkomsten van de evaluatie mag niet binnenskamers blijven.
 
De VEB gaat ervan uit dat net als bij Aegon en ING de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel als dat verantwoord is weer worden teruggedraaid. Daarnaast wijst de VEB erop dat de extra bevoegdheden voor de commissarissen (net als bij Aegon en ING) ter goedkeuring aan aandeelhoudersvergadering moeten worden voorgelegd.Tot slot wil de VEB erop wijzen dat nu alle grote beursgenoteerde banken en verzekeraars aan het staatsinfuus liggen zich een uitgesproken kans voordoet om deze ondernemingen volledig Tabaksblat-compliant te maken.