VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING beantwoordt vragen VEB over kapitaalinjectie

ING heeft de vragen van de VEB (pdf) over de kapitaalinjectie door de Nederlandse Staat op 19 oktober per kerende post beantwoord. Uit de antwoorden van ING blijkt dat het afgelopen weekend de belangen van de aandeelhouders (certificaathouders) van ING in ieder geval een rol gespeeld hebben.

ING verschaft in onder meer duidelijkheid over de juridische status van de deelneming van de staat en de zeggenschapsrechten die aan die deelneming verbonden zijn.
In tegenstelling tot de berichten van 19 oktober jl. zijn de securities niet in de eerste plaats vergelijkbaar met aandelen. Zij vormen geen deel van het maatschappelijk kapitaal, maar laten zich, aldus ING, het best omschrijven als een soort achtergestelde lening, vergelijkbaar met obligaties. Voor de uitgifte van dat soort financiële instrumenten bestaat een statutaire basis, zodat aanpassing van de statuten niet nodig is. Pas op het moment dat ING eventueel zou besluiten om deze securities om te zetten in gewone aandelen, is goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering vereist. Die goedkeuring zal op dat moment ook gevraagd worden, bevestigt ING. Ten aanzien van de zeggenschapsrechten voor de staatscommissarissen benadrukt ING dat deze zeggenschapsrechten de besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen betreffen. Deze rechten doen geen afbreuk aan de rechten van de aandeelhoudersvergadering. De gehele Raad van Commissarissen zal te allen tijde de belangen van alle stakeholders in het oog houden. ING heeft verder meegedeeld dat ook de eerste (‘korte’) coupon van 0,425 euro die in mei 2009 aan de Staat zal worden betaald, onderworpen is aan de beoordeling door DNB dat ING zowel voor als na betaling daarvan een gezonde kapitaalsbasis heeft. De VEB heeft nog geen antwoord ontvangen op haar brieven aan het Ministerie van Financiën en aan De Nederlandsche Bank. De VEB gaat ervan uit dat ook zij op korte termijn de vragen, die de VEB in haar brief van 21 oktober gesteld heeft, zullen beantwoorden.