VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ook Ondernemingskamer niet overtuigd van billijke prijs op aandelen Schuitema

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK)  is niet overtuigd dat Skipper (het investeringsvehikel van CVC) de resterende aandeelhouders Schuitema dezelfde prijs biedt voor hun belang als Ahold voor haar aandelen ontvangen heeft. Skipper heeft de minderheidsaandeelhouders dus niet de wettelijk verplichte billijke prijs geboden.

De OK volgt hiermee belangrijke bezwaren die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) had aangevoerd. De OK heeft twee externe deskundigen, de heren Traas en Haanappel, aangesteld die moeten gaan vaststellen welke prijs Ahold voor haar stukken heeft ontvangen. Dat blijkt uit de uitspraak die de OK vanochtend deed in de zaak die de VEB had aangespannen tegen Skipper/CVC. Deze deskundigen moeten zich gaan buigen over twee belangrijke elementen van het bod waarvan de OK van mening is dat hieromtrent te weinig duidelijkheid is verschaft. Ten eerste betreft dit de waardering van de door Ahold overgenomen winkels (inclusief vastgoed). Voorts dienen deskundigen zich te buigen over de waardering van het door Ahold bedongen optie- en vetorecht waarmee zij de komende drie jaren belangrijke strategische beslissingen van Schuitema kan beïnvloeden. De VEB is tevreden met het oordeel van de Ondernemingskamer, omdat hieruit blijkt dat Skipper/CVC onvoldoende informatie heeft verstrekt aan haar aandeelhouders, waardoor deze geen goede afweging hebben kunnen maken over de merites van het bod. De Ondernemingskamer overweegt:"Aldus is de prijsvorming van de onderhavige transactie tussen Skipper en Ahold uitermate ondoorzichtig en oncontroleerbaar."en:

"Aldus moet in beginsel worden aangenomen dat (de combinatie van) het vetorecht en het optierecht voor 
Ahold van enige (substantiële) waarde is."
Eerder had de VEB al berekend dat de door Skipper/CVC geboden prijs van 20,11 euro een veel te lage prijs voor de aandelen was. Ahold heeft immers een veel hogere prijs gekregen. Bij een prijs van 20,11 euro zouden de aandeelhouders dus niet gelijk worden behandeld. De VEB heeft de OK daarop gevraagd een nieuwe prijs vast te stellen.Omdat Skipper meer dan 98 procent van de aandelen Schuitema had verkregen van Ahold en CKK, was zij verplicht een openbaar bod op de overige aandelen uit te brengen. Op 29 juli 2008 bracht Skipper dat openbaar bod uit. Tot verbazing van de minderheidsaandeelhouders bedroeg de geboden prijs 20,11 euro. Substantieel minder dan de prijs die Ahold voor haar aandelen Schuitema gekregen had en minder dan de 26 euro die een extern financieel adviseur (Duff & Phelps) ‘fair’ genoemd had. Voor de VEB en een aantal andere minderheidsaandeelhouders reden om de OK te vragen een nieuwe, billijke, biedprijs vast te stellen, waarvoor de OK nu twee deskundigen benoemd heeft. De deskundigen dienen uiterlijk 27 november 2008 hun bevindingen kenbaar te maken aan de OK.Gerelateerde artikelen