VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders ING betalen rekening voor kapitaalinjectie

De Vereniging van Effectenbezitters is verrast door de kapitaalinjectie van tien miljard euro die ING dit weekend toegezegd heeft gekregen van de Nederlandse Staat. Hiermee komt de kernkapitaalratio (core Tier-1 ratio) volgens de bank-verzekeraar op acht procent te liggen. Vrijdag liet de bank-verzekeraar in een persbericht nog weten dat haar kapitaalpositie zich ondanks de turbulente marktomstandigheden binnen de door ING gehanteerde doelstellingen bevond. Kennelijk is die situatie in twee dagen gekanteld. Aandeelhouders betalen hoe dan ook de rekening.

De VEB begrijpt dat het vertrouwensverlies, dat afgelopen vrijdag bleek uit het forse koersverlies van ING, om ingrijpende maatregelen vroeg. Hierover had ING echter ook op vrijdag al meer duidelijkheid kunnen en moeten geven. Nu zijn beleggers op het verkeerde been gezet. De VEB vraagt de AFM deze manier van communiceren te onderzoeken.
Uit de details over de kapitaalinjectie - voor zover op dit moment bekend - blijkt dat de zittende certificaathouders een belangrijk deel van de rekening betalen voor de lucratieve deelname die de Staat in ING heeft genomen. Dat het belang van de zittende aandeelhouders niet zou verwateren, zoals het ING-persbericht stelt, is alleen in een enge, technische zin juist. De kosten van dit nieuwe kapitaal komen wel degelijk voor rekening van de aandeelhouders. De Staat behaalt een mooi rendement op deze investering. Zij heeft een speciaal voor de gelegenheid gecreëerde soort preferente aandelen ING verworven die jaarlijks ten minste 8,5 procent rente opleveren. Dit rendementspercentage wordt alleen uitgekeerd als ook dividend wordt uitgekeerd over het voorgaande jaar. Dit door de Staat te ontvangen percentage zal het hogere percentage zijn van 8,5 procent of het dividend vermeerderd met 10 procent over 2008 tot 25 procent (vanaf 2010).
ING kent overigens geen statutaire basis voor deze nieuwe soort aandelen, zodat de precieze status daarvan vooralsnog onduidelijk blijft. De preferente aandelen kunnen op ieder moment door ING worden teruggekocht voor 150 procent van de uitgiftekoers. Deze premie van 50 procent die de Staat meent te moeten verdienen op haar kapitaalinjectie in ING wordt betaald door de zittende certificaathouders, die toch al geconfronteerd zijn met forse koersdalingen. Bovendien kan ING ze na drie jaar, met goedkeuring van de aandeelhouders, omzetten in certificaten van aandelen. Maar mocht ING aangeven te willen converteren, dan nog kan de overheid besluiten de preferente aandelen te leveren voor tien euro per stuk. De VEB is voorts teleurgesteld over de onevenredig grote zeggenschap die Minister van Financiën Wouter Bos heeft bedongen in ING. Bos heeft voor tien miljard euro het recht verworven om twee commissarissen aan te stellen, die een vetorecht hebben onder meer bij grote investeringsbeslissingen en uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Daarmee heeft prefhouder Bos rechten die veel verder gaan dan die van de overige kapitaalverschaffers, die gezamenlijk veel meer dan tien miljard in het bedrijf hebben gestoken. Zij moeten het doen met certificaten op aandelen, een verouderde beschermingsconstructie die ING als een van de weinige Nederlandse ondernemingen nog in stand houdt.Vereniging van Effectenbezitters