VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers verliezen miljarden op obligatie producten

Particuliere beleggers hebben bijna twee miljard verloren op beleggingen in obligatieproducten. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad naar de verkoop van dergelijke complexe beleggingsproducten door ABN Amro en Rabobank.

Genoemde banken boden gestructureerde obligaties aan aan particuliere beleggers, die daarmee indirect toetraden tot de professionele markt van kredietverzekeringen zoals colletarized debt obligations (CDO). De waarde van dergelijke producten is tijdens de kredietcrisis versplinterd. Het waardeverlies kan bij sommige producten oplopen tot 80%.

Het totale verlies dat Nederlandse beleggers hebben geleden door de handel in deze kredietderivaten is volgens NRC Handelsblad vijf keer zo groot als de waardevernietiging in Nederlandse portefeuilles door het faillisement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Vermogensbeheerders als Wijs & Van Oostveen boden garantieproducten van Lehman Brothers aan die veel zo niet alles van hun waarde verloren hebben.

Reactie VEB
De Vereniging van Effectenbezitters wil een onderzoek naar de informatievoorziening over dit soort beleggingsproducten. Volgens econoom Patrick Beijersbergen van de VEB werden beleggers door banken 'verleid met mooie folders en verkooppraatjes terwijl de daadwerkelijke risico's zwaar onderbelicht bleven.' Volgens Beijersbergen zou de toezichthouder AFM een aangewezen partij zijn om een dergelijk onderzoek uit te voeren.