VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bedrijven boeken nauwelijks vooruitgang met 'goed bestuur'

Vijf jaar na de invoering van de code Tabaksblat blijkt bijna veertig procent van de grootste Nederlandse beursfonden het nog steeds niet al te nauw te nemen met de bepalingen over strategie, beloningen, toezicht en stemrecht. Vooral de bedrijven die pas sinds kort deel uit maken van de midkap-index maken het bont.

Dat blijkt uit onderzoek van de VEB onder de 47 grootste Nederlandse beursbedrijven naar de naleving van de 64 meest concrete ' best practice'-bepalingen van de code Tabaksblat.


 

Strategie
Beursgenoteerde bedrijven zouden volgens de code voor Goed Ondernemingsbestuur transparant moeten zijn over de strategie, operationele doelstellingen en financiële randvoorwaarden van die strategie.

Vijf van 47 ondernemingen voldoet aan alledrie die voorwaarden. Zo'n 85 procent geeft geen duidelijke financiële onderbouwing van de strategie.

Beloning
Bedrijven besteden steeds meer pagina's van hun jaarverslag om de beloning van topbestuurders uit de doeken te doen. Maar aan enige mate van duidelijkheid voegen deze epistels weinig toe. Op één na schenkt geen enkele onderneming klare wijn over de toegekende korte-termijnbonus in cash.
En ook de spelregels rond aandelen- en optieregelingen zijn voor aandeelhouders schimmig. Smit Internationale is in dit opzicht de witte raaf en verschaft wel duidelijkheid.

Vertrekpremie
Een vertrekpremie mag volgens 'Tabaksblat' niet meer dan één jaarsalaris zijn. Bij meer dan de helft van de bedrijven (28) blijkt afscheid nemen een moment om de knip te trekken. De vertrekkend bestuurder krijgt in deze gevallen meer mee dan de norm.

Toezicht en stemrecht
Ook op het gebied van toezicht en stemrecht is afgelopen jaar nauwelijks vooruitgang geboekt. Bij , , , , Reaal en blijken commissarissen niet onafhankelijk genoeg. En bij tien procent van de bedrijven heeft de aandeelhouder geen rechtstreekse zeggenschap in de onderneming. , ING, , en hanteren certificaten in plaats van aandelen.

De beste drie
Bouwer blijkt zich het beste te houden aan de uitgangspunten voor Goed Ondernemingsbestuur. Het bedrijf behaalt een score van 8,6 (vorig jaar 8,2). volgt met een 8,5 en haalt nog net het podium met een 7,8.


De slechtste drie
Droefenis is het bij . Deze nieuwkomer in de Midkap weet maar 1,8 punten bijeen te scharrelen op een maximum van tien. ING heeft zijn leven niet gebeterd dit jaar. In tegendeel: het bedrijf haalt een 3,4 tegenover een 3,8 vorig jaar. Biotech-bedrijf deelt in de malaise met een 3,5.