VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stand van zaken World Online

Het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 3 mei 2007 was een klinkende overwinning voor de VEB en gedupeerde beleggers. Volgens het gerechtshof hebben World Online (WOL), ABN Amro en Goldman Sachs onrechtmatig gehandeld tegenover beleggers die destijds hebben ingeschreven op de beursintroductie (introductiekoers 43 euro) of uiterlijk op 3 april 2000 aandelen WOL hebben gekocht.

Maar het gerechtshof oordeelde ook dat de overdracht van de vorderingen van de deelnemers aan de Stichting VEB Actie WOL niet geldig is. De VEB is het daarmee niet eens en heeft daarom cassatie ingesteld tegen het arrest. Ook World Online en de banken hebben vervolgens cassatie ingesteld.

Inmiddels hebben alle partijen hun schriftelijke toelichtingen bij de Hoge Raad ingediend. Het wachten is op het advies van de advocaat-generaal. Daar mogen alle partijen nog op reageren en dan zal de Hoge Raad uitspraak doen. De Hoge Raad heeft, gezien de zeven jaar die inmiddels verstreken zijn en het grote aantal gedupeerden, beloofd de zaak met spoed te behandelen.

De VEB hoopt op een arrest nog dit jaar, maar houdt er rekening mee dat het ook wel eens later zou kunnen worden. Het arrest zal de omvang van de aansprakelijkheid van WOL en de banken jegens beleggers definitief vastleggen. Daarna kunnen concrete schadevergoedingsacties worden gestart.