VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

WOL en bij beursgang betrokken banken hebben beleggers misleid

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de procedure inzake World Online die de VEB (samen met de Stichting VEB Actie WOL) had aangespannen tegen World Online en de twee banken die de beursintroductie (17 maart 2000) hebben begeleid, ABN Amro en Goldman Sachs.

Het gerechtshof is tot het oordeel gekomen dat World Online, ABN Amro en Goldman Sachs onrechtmatig hebben gehandeld tegenover beleggers die hebben ingeschreven op de beursintroductie (introductiekoers 43 euro) of die uiterlijk op 3 april 2000 aandelen World Online hebben gekocht.

Het gerechtshof oordeelt dat het prospectus op vier belangrijke punten onjuist en onvolledig is geweest en dat World Online, ABN Amro en Goldman Sachs beleggers hebben misleid.Dit betreft de volgende informatie:
  • Nina Brink heeft onduidelijkheid geschapen over haar aandelenbezit in World Online ten tijde van de beursgang. Dat is toe te rekenen aan World Online, omdat mevrouw Brink daarvan bestuursvoorzitter was en zij ten behoeve van de beursgang van World Online in de publiciteit trad.
  • In het prospectus is onvolledige informatie over de loopbaan van mevrouw Brink opgenomen.
  • Ten onrechte is in het prospectus Telitel als dochtervennootschap van World Online vermeld.
  • World Online heeft in maart 2000 een aantal persberichten uitgegeven waardoor een optimistischer beeld van de waarde en de toekomst van World Online werd geschapen dan gerechtvaardigd was.
Het gerechtshof stelt voorts dat ABN Amro en Goldman Sachs tegen het publiceren van deze onjuiste, onvolledige en misleidende informatie onvoldoende actie hebben ondernomen.De VEB is zeer verheugd over deze beslissing, die - na ruim zes jaar procederen - tot een overduidelijke veroordeling heeft geleid van de misleidende informatieverschaffing bij de beursgang van World Online, een van de grootste debacles in de geschiedenis van de Amsterdamse beurs.

Bij de beursintroductie verloren circa 150.000 beleggers een bedrag van ongeveer 3 miljard euro.Daarbij is tevens de verantwoordelijkheid van de syndicaatleiders ABN Amro en Goldman Sachs vastgesteld, die voortdurend hebben geprobeerd de verantwoordelijkheid voor de informatieverschaffing louter bij de onderneming te leggen.Het gerechtshof is tevens tot het oordeel gekomen dat de cessie van de vorderingen van voormalig WOL-beleggers niet juist tot stand is gekomen. Dat betekent dat de actie een ander logistiek gevolg krijgt. De VEB is namelijk wel in het kader van de groepsactie ontvankelijk verklaard.De VEB, die optreedt namens bijna 11.000 gedupeerde beleggers, zal op korte termijn een schadevergoedingsactie starten. Het feit dat de cessie niet juist is geschied, heeft tot gevolg dat de logistieke afhandeling zal worden aangepast.

De VEB zal op korte termijn beleggers informeren over de aanmeldingsmogelijkheid van die beleggers die zich nog niet bij de VEB hebben aangesloten.