VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Historische uitspraak World Online

De VEB heeft gisteren een grote overwinning geboekt in de zaak World Online. De Amsterdamse rechtbank stelde de VEB in het gelijk en oordeelde dat World Online de beleggers heeft misleid ten tijde van de beursgang. Deze misleiding betreft de uitlatingen die bestuursvoorzitster Nina Brink destijds deed over haar belang in het internetbedrijf en de wijzigingen in dat belang.

De uitlating van Brink op 1 maart 2000 “I didn’t sell any shares at this time” wekte volgens de rechtbank onmiskenbaar de indruk dat het belang van Brink (recentelijk) niet gewijzigd was. Verder stelde Brink: “Ik ga niet vertellen of ik iets cash. In het prospectus zal dat denk ik lastig te achterhalen zijn. Er zijn een aantal bv’s tussengeschoven”. In werkelijkheid had Brink een aantal maanden daarvoor al “gecashed”.

De rechtbank liet het echter niet bij die vaststelling. De rechtbank veroordeelde World Online tevens de schade van de bij de Stichting VEB-Actie WOL aangesloten beleggers (10.300), als gevolg van die misleiding, plus de wettelijke rente vanaf 3 april 2000, te vergoeden.

Dit is natuurlijk een geweldige uitspraak voor de VEB, de (aangesloten) WOL-beleggers en in het algemeen voor Nederlandse beleggers. Het directe belang van betrokkenen is duidelijk. De vaststelling van de misleiding is van principieel belang, de toekenning van een schadevergoeding van financieel belang. Ook de impact in breder verband moet niet worden onderschat. Tot gisteren bestond bij veel beleggers de nogal onbevredigende indruk dat de wantoestanden van 1999-2000 ongestraft bleven. De uitspraak van gisteren geeft de burger (en de belegger) weer moed. Bovendien zullen bij toekomstige beursintroducties de betrokken partijen scherp opletten op de uitlatingen van het bestuur en mededelingen over aandelenbelangen en mutaties daarin op een goudschaaltje worden gewogen.

Gistermiddag bracht ook World Online een persbericht uit, waarin de onderneming zei verheugd te zijn dat bijna alle bezwaren van de VEB ongegrond waren verklaard. Het is toch een kunst om een nederlaag als overwinning te presenteren. Alsof een Schotse voetballer zou hebben gezegd blij te zijn niet met 0-7 te hebben verloren. De stelling van World Online is bovendien onjuist. Bij een aantal gronden heeft de rechtbank aangegeven het bezwaar van de VEB te delen, maar was dit voor de rechtbank niet voldoende om daaraan de ernstige kwalificatie van “misleiding” te hechten. Zo was de informatie in het prospectus over de overname van Telitel AB onjuist en was het arbeidsverleden van mevrouw Brink onvolledig terwijl de weggelaten informatie wel als relevant voor beleggers werd gekwalificeerd.

Het vonnis van gisteren roept bij beleggers veel vragen op. Ik noem er enkele. “Wordt volgende week mijn schadevergoeding overgemaakt?, en “Krijg ik de gehele schade terug?”. Dat gaat natuurlijk iets te snel. Allereerst heeft World Online aangegeven in hoger beroep te zullen gaan. De VEB ziet die stap, vanwege de uitvoerige en zorgvuldige motivering van het vonnis, met vertrouwen tegemoet. Voorts moet - via een zogeheten schadestaatprocedure - de schade worden vastgesteld die ten gevolge van de misleiding geleden is. Het is niet zeker dat dit 100 procent van de geleden schade is, al is het effect van de misleidende informatie duidelijk zichtbaar geweest. Toen eind maart 2000 het gerucht zich verspreidde dat Brink had verkocht, kelderde de koers van het aandeel World Online en hetzelfde gebeurde toen die verkoop middels een persbericht werd bevestigd. Het hoger beroep vergt tijd en ook een schadestaatprocedure zal naar schatting minimaal 6 tot 9 maanden vergen.

De meest gestelde vraag is of gedupeerde beleggers die niet waren aangesloten bij de Stichting VEB-Actie WOL, zich nog kunnen aanmelden. Dat is geen onlogische vraag, want destijds hebben 150.000 beleggers op de aandelen World Online ingeschreven. Het antwoord is ja. De VEB laat onder voorwaarden nieuwe deelnemers toe. Voor deelname aan de actie is het wel van belang dat de belegger schade heeft geleden, dat hij of zij bij introductie of uiterlijk op 3 april 2000 heeft gekocht en bovendien is het lidmaatschap van de VEB vereist.

In de statuten van de Stichting VEB-Actie WOL is wel opgenomen dat bij het verdelen van een eventuele schadevergoeding of schikkingsbedrag, rekening zal kunnen worden gehouden met het moment van aanmelding. Diegenen die zich in eerste instantie hebben aangemeld, dienen naar het oordeel van de VEB een groter deel te krijgen van een eventuele schadevergoeding, dan de aanmelders na het positieve vonnis van gisteren. De aanmelders van het eerste uur namen een groter risico en ook hier moet extra risico worden beloond met een hoger rendement.