VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB dagvaardt KLM voor marktconform dividend KLM

Beleggers eisen via de rechter een redelijk en marktconform dividend voor hun deelneming in KLM. Het gaat hierbij om een dividend van 5,64 euro per aandeel KLM, wat betekent dat de luchtvaartmaatschappij in totaal 264 miljoen euro aan dividend zou moeten betalen.

Sinds 2004 keert KLM een veel kleiner deel van de winst uit aan aandeelhouders dan haar operationele prestaties rechtvaardigen. Bovendien keren andere vergelijkbare luchtvaartmaatschappijen een aanzienlijk hoger percentage van de winst uit dan KLM doet. KLM heeft hiermee tot nu toe weten weg te komen omdat zij de steun heeft van grootaandeelhouder Air France - KLM. Deze prioriteitsaandeelhouder misbruikt zijn positie jaarlijks door zonder adequate motivering eenzelfde bedrag aan dividend op aandelen KLM uit te keren als op haar eigen aandelen.

Zo betaalde KLM over het boekjaar 2007/2008 een schamele 58 eurocent dividend. Slechts 9 procent van de winst werd dus aan aandeelhouders uitgekeerd, terwijl andere luchtvaartmaatschappijen gemiddeld 50 procent van de winst per aandeel als dividend uitkeren.

 

Gezien de uitstekend prestaties van KLM- de luchtvaartmaatschappij rapporteert ook na de overname door Air France zijn cijfers separaat - is eenzelfde payout-ratio gerechtvaardigd. Dit komt neer op dividenduitkering van 5,64 euro per aandeel.

Achtergrond
In april 2004 bracht Air France een openbaar ruilbod uit op gewone aandelen KLM. Een aantal aandeelhouders heeft dit bod echter niet geaccepteerd en is aandeelhouder KLM gebleven. KLM en Air France KLM behandelen deze groep echter alsof zij het bod wel geaccepteerd hebben en aandeelhouders Air France KLM geworden zijn. Het dividend op de aandelen KLM is sindsdien even hoog als het dividend dat aandeelhouders van de combinatie (Air France KLM) ontvangen. Deze koppeling van het dividend op aandelen KLM aan het dividend op de aandelen Air France KLM is onredelijk en niet marktconform en derhalve onrechtmatig. KLM presteert ieder jaar operationeel en financieel aanzienlijk beter dan haar “zusje” Air France.

Aandeelhouders klem
Daarbij komt dat de minderheidsaandeelhouders KLM letterlijk klemzitten in KLM. Aandelen KLM zijn niet meer beursgenoteerd; van enige liquiditeit is geen sprake. Een uitkoopprocedure, waarbij de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof te Amsterdam de prijs van de nog niet aangeboden aandelen vaststelt, is niet mogelijk omdat Air France KLM niet ten minste 95 procent van de aandelen in handen heeft.

Een andere exitmogelijkheid had kunnen worden geboden door een fair inkoopbod. Het inkoopbod van 21 euro per aandeel KLM zoals in januari 2008 voorgesteld was echter naar alle maatstaven ondermaats. KLM wilde slechts tweemaal de winst betalen, terwijl een koers-winstverhouding van ongeveer 10 marktconform is. Bovendien was het bod slechts een fractie van de intrinsieke waarde van KLM (74,62 euro per aandeel). Het enige rendement moet dus worden behaald met een redelijke dividenduitkering. Air France KLM frustreert minderheidsaandeelhouders KLM echter al ruim vier jaar.

De hoogte van het dividend op de aandelen Air France-KLM is geen juiste maatstaf voor de bepaling van een redelijk dividend op de aandelen KLM. Die maatstaf heeft niets te maken met de bedrijfsvoering van KLM. Door het dividend toch op basis van die maatstaf vast te stellen beperkt de prioriteitsaandeelhouder de aanspraak die de minderheidsaandeelhouders krachtens de wet hebben op de winst van KLM. Dit klemt te meer nu Air France-KLM weigert een redelijke prijs te betalen voor de aandelen van de minderheidsaandeelhouders.