VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fortis was te groot voor België

In een 94 pagina’s dik voorlopig rapport stellen de experts die door het Brusselse hof van beroep werden aangesteld dat weliswaar voor de Nederlandse activiteiten een redelijke prijs lijkt te zijn betaald, maar dat de transactie met de Belgische Staat en BNP Paribas zeker voor heronderhandeling in aanmerking komt.

Daarbij zou een deel van Fortis Bank weer kunnen worden ondergebracht in het beursgenoteerde Fortis (de Holding). De rest kan dan alsnog naar BNP Paribas. Ook een deel van de Belgische verzekeringstak zou in de Holding kunnen blijven.

De experts schetsen een beeld van een bank die eind september aan de rand van de afgrond stond. Fortis had onvoldoende liquiditeiten om al zijn verplichtingen te voldoen en kon niet meer bij andere banken lenen. De overheden participeerden, maar ook dat mocht niet baten.

De rol van Nederland wordt in het rapport hier en daar dubieus genoemd. Het terugtrekken van de aanvankelijke participatie in Fortis Bank Nederland zou het feitelijke einde van de Fortis groep hebben ingeluid.

Te groot
In een opsomming (pag. 7) van de partijen die hun belang in het geding zagen komen worden de aandeelhouders als laatste genoemd. Belangen als de financiële stabiliteit van het land, het beheer van de openbare schuld, de vrijwaring van belastingbetalers, de deposito's van klanten en de handhaving van de werkgelegenheid gingen voor.

Ook uit de afsluitende zin van het rapport blijkt dat de financiële sector België eigenlijk in omvang ontstegen was:

‘In dit complexe economische debat zijn het belang van de staatsschuld tegenover het bruto binnenlands product, de omvang van de bankinstellingen ten opzichte van de omvang van het land en de omvang van de centrale bank doorslaggevende elementen.'

Kordate toezichthouder
Het feit dat de risicopremie op Belgische staatsleningen het afgelopen jaar scherp opliep is een bewijs van deze stelling en rechtvaardigt de gedachte dat de ECB in dit soort situaties wellicht een meer prominente rol had moeten spelen, in plaats van dat twee landen met elkaar in de clinch liggen over wie welke delen redt of overneemt.

Het rapport stelt concreet dat de operatie met de CASHES (een pakket van complexe converteerbare obligaties zonder afloopdatum van 3 miljard euro dat eind 2007 werd uitgegeven om het Tier-1 kapitaal te versterken) opnieuw zou moeten worden onderhandeld omdat deze zeer voordelig voor BNP Paribas uitpakt. De uitkomst van deze heronderhandeling zou kunnen zijn dat een deel van de Belgische bank en verzekeraar terugkomt bij de holding. De VEB spoort de partijen aan deze onderhandelingen snel ter hand te nemen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net