VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB stelt Staat aansprakelijk voor schade Fortis-aandeelhouders

De VEB heeft de Nederlandse Staat vandaag officieel aansprakelijk gesteld voor de schade die aandeelhouders Fortis hebben geleden door het handelen van de Staat tussen 29 september 2008 en 4 oktober 2008.

De Nederlandse Staat heeft door middel van dwingend optreden in deze hectische tijdspanne een prijs weten te bedingen voor onderdelen van Fortis die niet gebaseerd was op een onafhankelijke waardering.
Daarnaast heeft de Nederlandse Staat zonder enige noodzaak ook de verzekeringsactiviteiten van Fortis in de transactie betrokken.

Dit optreden van de Nederlandse Staat is niet alleen onrechtmatig ten opzichte van Fortis, maar ook ten opzichte van de aandeelhouders van Fortis omdat de rechten van de aandeelhouders niet zijn nageleefd. Aandeelhouders hadden moeten instemmen met de verkoop.


De Nederlandse Staat had Fortis moeten verplichten de transacties aan de aandeelhouders ter goedkeuring voor te leggen. Door dit niet te doen heeft de Nederlandse Staat niet zorgvuldig gehandeld ten opzichte van de aandeelhouders.

De VEB houdt de Staat namens alle Fortis-aandeelhouders verantwoordelijk voor de geleden schade. De vereniging wordt hierin gesteund door de Belgische belangenorganisatie Deminor.