VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De blauwe ogen van Peter Paul de Vries

Value8, de investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries, gaat nu echt van start. En de eerste stap is direct een opmerkelijke. De Vries brengt als eerste deelneming zijn aandelenbelang in Glengowan in dat hij zelf al enkele jaren in zijn privéportefeuille heeft aangehouden.

In de buitengewone aandeelhoudersvergadering werd het oude Exendis omgedoopt in Value8. In de afgelopen maanden kocht De Vries de aandelenpakketten Exendis van de voormalige bestuurders en kreeg vervolgens via een openbaar bod van 38 eurocent per aandeel uiteindelijk  ongeveer tweederde van de aandelen in handen. Deze aandelen hebben een intrinsieke waarde van 28 eurocent, maar de beurskoers noteert daar de laatste tijd ruim boven, tot wel 1,10 euro. De Vries had daar geen andere verklaring voor dan dat beleggers of speculanten kennelijk waarde toekennen aan de plannen van Value8.

Verandering
Er verandert nogal wat in de aandelenstructuur. Door middel van een omgekeerde splitsing worden 8 oude aandelen samengesmolten tot 1 nieuw aandeel. Vervolgens wordt de nominale waarde van 2 euro met 1,99 euro afgestempeld tot 1 eurocent per aandeel. Daarnaast worden 350.000 aandelen A geïntroduceerd met een nominale waarde van 3 euro. Deze aandelen A komen op naam van De Vries die deze verkrijgt in ruil voor de inbreng van zijn 23 procent belang in Glengowan.

De “normale” aandelen heten voortaan aandelen B. Omdat op aandelen  minimaal de nominale waarde gestort moet worden hebben de aandelen A in principe disproportioneel stemrecht. Dit betekent dus dat De Vries een factor 300 meer te zeggen heeft dan een reguliere aandeelhouder, een constructie waar de VEB haar vraagtekens bij plaatste.

Reserve
De Vries pareerde de vragen door te verzekeren dat deze constructie absoluut niet als een beschermingsconstructie is bedoeld. In de statuten wordt vastgelegd dat de aandeelhouders A net als aandeelhouders B per aandeel 1 stem hebben, en dat zij een eventueel gebruik van het recht om met een factor 300 te stemmen van tevoren moeten aankondigen en toelichten. Daarnaast wordt contractueel vastgelegd dat De Vries geen gebruik zal maken van dit recht.

Maar waarom dan toch deze constructie? Het antwoord daarop is dat hierdoor kunstmatig een reserve wordt gecreëerd en er met de nieuwe nominale waarde van 1 eurocent eenvoudiger aandelen B kunnen worden uitgegeven zonder dat daar steeds een (kostbare) statutenwijziging voor nodig is. Doel is het verschil tussen aandelen A en B te laten verdwijnen zodra de onderneming voldoende omvang heeft. Een termijn daarvoor kon nog niet worden gegeven.

Volop discussie was er ook over het investeringsbeleid. Value8 wil investeren in kleine snelgroeiende ondernemingen en deze begeleiden bij de financiering en een eventuele beursgang naar Alternext. Er is overleg met verschillende marktpartijen, waaronder Euronext, om dit traject eenvoudiger en goedkoper te maken dan het nu is. Doelstelling is belangen te nemen van minimaal 5 procent in ondernemingen met een marktwaarde tussen de 10 en 150 miljoen euro, in eerste instantie vooral in Nederland. Later zullen ook België en Frankrijk in het vizier komen. Sectoren waar de speciale belangstelling naar uit gaat zijn onder meer de medische sector, vrije tijd, veiligheid, milieu, water en internet. Als benchmark zal de AEX fungeren.

Eerste investering
De eerste investering van Value8 is dus het 23 procent belang dat De Vries persoonlijk aanhield in Glengowan, een fabrikant van chirurgische instrumenten. Dit bedrijf heeft een type pincet ontwikkeld (de SutureAid) waarmee chirurgen bij het hechten minder risico zouden lopen op ‘prikaccidenten’. Onderzoek in verschillende ziekenhuizen (Radboud en AMC) heeft uitgewezen dat het product naar tevredenheid werkt en er zijn inmiddels verschillende prijzen mee gewonnen.

Volgens een marktstudie zou de markt voor dit soort pincetten in Europa minimaal 100 miljoen euro groot moeten zijn. De kussentjes op het pincet die na iedere operatie worden vervangen moeten hier de grote winstgenerator worden, dankzij de potentieel ruime brutomarge. Door middel van diverse patenten is de Europese markt inmiddels goed afgeschermd. Aan de patenten voor de Amerikaanse markt wordt nog gewerkt. Er is een CE certificering, dus het product mag in Europa worden verkocht en daar zal dit jaar mee worden begonnen. Op dit moment is het bedrijf nog verliesgevend, met een ‘cashburn’ van 300 tot 400 duizend euro per jaar. In 2011 wordt evenwel verwacht dat break-even gedraaid gaat worden.

Onduidelijkheid
De 835.379 aandelen Glengowan worden ingebracht voor 1,26 euro per aandeel. Concrete informatie over de wijze waarop deze prijs tot stand is gekomen en onderbouwde omzetprognoses wilde De Vries niet verstrekken. Noemenswaardig is wel dat er concrete belangstelling zou zijn van een onbekend groot medisch concern.

De aandeelhouders van Glengowan – waaronder broer en huisarts Luc de Vries, hebben dit bod afgeslagen in de verwachting dat er op termijn meer in moet zitten. Op korte termijn zal teneinde de marktintroductie te financieren een institutionele belegger 450.000 euro investeren in Glengowan. Uitgangspunt voor deze deelneming is ook circa 1,60 euro per aandeel. Een overeenkomst tussen partijen is er echter op dit moment niet en beleggers moeten vooralsnog op de blauwe ogen van De Vries afgaan. Value8 verkrijgt de aandelen met een aanzienlijke korting en de voor de hand liggende vraag is dus waarom De Vries het belang dan niet gewoon zelf houdt.

Hierop kwam het antwoord dat hij er, indien Glengowan inderdaad een succes wordt, in een later stadium niet van wil worden beschuldigd de mooiste beleggingen voor zichzelf te hebben gehouden. Bovendien past het belang zeer goed in de strategie van Value8. Toch ligt belangenverstrengeling hier nadrukkelijk op de loer en De Vries begon daar op de vergadering ook zelf over. Er is sprake van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap (een zo laag mogelijke verkrijgingsprijs) en de bestuurder De Vries (een zo hoog mogelijke verkoopprijs). Hij zei zich ervan bewust te zijn dat zijn reputatie een enorme knauw kan krijgen als dit eerste investeringsproject mislukt. Voorlopig zegt de beurskoers echter dat beleggers Peter Paul de Vries op zijn blauwe ogen geloven.