VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belgische Fortis-transactie voorbeeld voor Nederlandse staat

De VEB heeft kennisgenomen van de hoofdlijnen van het akkoord tussen Fortis Holding ("Fortis"), de Belgische staat en BNP Paribas. Vooruitlopend op de details van de overeenkomst zoals die nog door Fortis zullen worden gepubliceerd, constateert de VEB dat de Belgische transacties vanuit aandeelhoudersperspectief worden verbeterd door de gepresenteerde aanpassingen.

De VEB roept minister Bos van Financiën op het Belgische voorbeeld te volgen en de onderhandelingen met Fortis te heropenen.

Volgens de aangepaste Belgische overeenkomst blijft 90% van de Belgische verzekeringsactiviteiten in handen van Fortis. Daarmee ontstaat, met de internationale verzekeringsactiviteiten, een levensvatbare verzekeringsmaatschappij, die op de middellange termijn weer aandeelhouderswaarde moet kunnen opleveren.

Het meerderheidsbelang van Fortis in het financieringsvehikel met "giftige" kredieten en kredietderivaten wordt omgezet in een minderheidsbelang. De Belgische staat geeft een waarborg voor deze activa ten belope van € 5 mrd. Daarmee neemt het risico voor Fortis belangrijk af. Wel blijft van belang dat deze portefeuille op deskundige wijze zal worden beheerd, zodat op termijn de maximale waarde wordt gerealiseerd.

De oorspronkelijk aangekondigde "coupon 42" wordt vervangen door een recht voor Fortis Holding op de koerswinst van de Belgische staat op haar aandelen BNP Paribas boven een koers van € 68. Dit repareert een aantal ongerechtigheden in de oorspronkelijke toezegging, die alleen een beperkte groep aandeelhouders ten goede kwam.

Belangrijk positief element van de overeenkomst is dat deze is gesloten onder het voorbehoud van aandeelhoudersgoedkeuring. Dit is ten onrechte niet gebeurd bij de oorspronkelijke transacties.

Met de vandaag gepresenteerde wijzigingen wordt een belangrijke stap gezet in de richting die de VEB voorstaat. Fortis-aandeelhouders kunnen weer delen in de goede en kwade kansen van belangrijke (voormalige) Fortis-onderdelen.

Nu is de Nederlandse overheid aan zet. De Nederlandse verzekeringsactiviteiten zijn zonder noodzaak genationaliseerd. Door deze weer in Fortis Holding onder te brengen, zou het verzekeringsbedrijf van Fortis weer in zijn oude omvang worden hersteld. Fortis-aandeelhouders staan dan bloot aan de ongunstige marktomstandigheden waar verzekeringsmaatschappijen momenteel onder lijden. Maar op termijn kunnen ze ook weer profiteren van het marktherstel en de onderliggende waarde in deze ondernemingen.