VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vivenda grossiert in knulligheid

Een record heeft de noodleidende uitgeefgroep Vivenda in ieder geval op haar naam. Van alle beursfondsen in nederland publiceerde het bedrijf zijn jaarrekening 2007 met de grootste vertraging: begin december, nog later dan eerder aangekondigd.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering eind december werd het overzicht besproken.

De jaarrekening 2007 van Vivenda Media Groep, een uitgeverij van woongerelateerde magazines en huis-aan-huis kranten was dan toch eindelijk opgemaakt. Ruim negen maanden later dan gangbaar voor beursgenoteerde ondernemingen.

Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) van 25 juli had bestuursvoorzitter Cees van Versendaal zich al geëxcuseerd voor het feit dat Vivenda haar aandeelhouders de jaarrekening niet tijdig kon voorleggen. Destijds beloofde hij in september met de jaarrekening over 2007 te zullen komen, maar zelfs deze eigen deadline is niet gehaald.

IFRS te moeilijk

Uitstel voor publicatie van de jaarrekening was nodig omdat volgens de accountant sprake zou zijn van een bijzondere situatie. Onder IFRS-boekhoudregels zou de overname van Factotum in maart 2008 een reversed takeover zijn. Deze – volgens het bestuur unieke – situatie zou het opmaken van de cijfers hebben vertraagd. Van Versendaal stelde dat de IFRS regel pas op het allerlaatste moment naar buiten was gekomen, en meldde de VEB in juli dat hij de problemen niet had voorzien.

‘We verwachtten de jaarrekening gewoon voor 30 mei te kunnen publiceren’, aldus Van Versendaal tijdens de bava in juli. Factotum is maker van software voor makelaars om hun huizenaanbod aan het publiek te presenteren in diverse reclame-uitingen, zoals folders, brochures, advertenties en websites. Vivenda wil Factotum gebruiken voor het starten van een internetportal die een concurrent moet gaan worden van woningsites Funda en JAAP.

Knullig
Nu was het dan toch zover en viel het bestuur weer van de ene knulligheid in de andere. Door de omgekeerde overname was het niet mogelijk om cijfers van vorig boekjaar met dit boekjaar te vergelijken. De juridische en andere advieskosten voor de overname bleken een veelvoud van de prognose en de accountant die de jaarrekening over 2008 moet gaan controleren, moest nog benoemd worden terwijl het inmiddels al 23 december 2008 was! De VEB verleende als enige geen decharge aan bestuur en commissarissen.

Nieuw maar afwezig

Dan de benoeming van Robert van Maasakker tot nieuwe commissaris. Van Maasakker is momenteel financieel directeur van mobiele telecomaanbieder Telfort en heeft het Olympisch hockeyteam als manager begeleid bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Zijn curriculum vitae werd pas op de dag van de ava op de website geplaatst.
In de officiële vergaderstukken (de toelichting op de agenda) was zijn deel blank gelaten, net als zijn commissarisstoel achter de tafel. Van Maasakker verbleef in het buitenland en was niet aanwezig. Een niet onbelangrijk gegeven: Van Maasakker is via zijn investeringsmaatschappij Phantasia met 7,64 procent een belangrijke aandeelhouder van Vivenda en dus niet onafhankelijk.

Geen enkele bank wilde ondanks een aanvankelijk aanwezige termsheet uiteindelijk een kredietfaciliteit aan Vivenda verstrekken. Inmiddels is de financiering van het overgenomen Factotum geregeld door De Groote Zandschulp I wat weer het investeringsvehikel is van Mirck.

Mirck en Van Versendaal konden de enkele aanwezige aandeelhouders niet overtuigen van een succesvolle, nieuwe strategie van Vivenda. Lichtpuntje is wellicht wel dat recent enkele contracten met makelaars in Duitsland zijn afgesloten, zo meldde Van Versendaal tijdens de vergadering. Dit nieuws zou wel eens koersgevoelige informatie kunnen zijn. Tijdens de vergadering kwam Vivenda met een persbericht over de eerste halfjaarcijfers van Vivenda.

De netto-omzet was 1,8 miljoen euro terwijl het nettoresultaat een schamele 0,1 miljoen euro bedroeg. In dit bericht gaf Vivenda ook een inkijkje in haar verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2008. De vertragende ontwikkelingen op de huizenmarkt en de sterk stagnerende advertentiemarkt zullen ook voor Vivenda zowel in 2008 als het daarop volgende jaar gevolgen hebben. Indien het herstel uitblijft in de financiële markten, de huizenmarkt en advertentiemarkt dan zal Vivenda aanvullende maatregelen moeten nemen, maar wilde niet kwijt welke maatregelen in dit geval worden overwogen.

Het naspel

Kort na deze bava stapte Van Versendaal overigens op. Niet veel later dook hij op als nieuwe bestuursvoorzitter van Begemann, dat inmiddels door het leven gaat als Ego Lifestyle en zich bezighoudt met de distributie, marketing en verkoop van design laptops. Na het schuiven met zijn privébelangen is hij nu dus zelf gaan schuiven. Kennelijk had ook hij geen fiducie meer in de ingezette lijn.