VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verheldering positie VEB ten opzichte van nieuwe Fortis-deal

De VEB heeft kennisgenomen van het artikel “Chaos rond Fortis in België” in het Financieele Dagblad van vandaag. De VEB verduidelijkt hierbij graag haar positie ten aanzien van het vorige week bekendgemaakte nieuwe akkoord tussen Fortis Holding (“Fortis”), BNP Paribas en de Belgische staat.

De VEB is voorstander van behoud van een meerderheidsbelang van Fortis in haar Belgische verzekeringsactiviteiten. Zoals de VEB in haar persbericht van afgelopen vrijdag stelt, ontstaat hiermee, in combinatie met de internationale verzekeringsactiviteiten van Fortis, perspectief op een levensvatbare Benelux-verzekeringsmaatschappij, die op de middellange termijn weer aandeelhouderswaarde moet kunnen opleveren.
 
Ook de voormalige Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis zouden hier onderdeel van moeten zijn. Daar zet de VEB, evenals onder meer de Belgische belangenbehartiger Deminor en haar Europese koepelorganisatie Euroshareholders, zich voor in.De VEB ziet evenwel ruimte voor discussie over de verdeling van de Belgische verzekeraar tussen Fortis en BNP Paribas. In het nieuwe akkoord houdt Fortis 90% en krijgt BNP Paribas 10%.  Met een groter minderheidsbelang voor BNP Paribas zou Fortis een steviger liquiditeitenpositie behouden. Het voorgaande laat onverlet dat de transactie tussen Fortis, de Belgische staat en BNP Paribas zoals die vorige week is bekend gemaakt, nog de nodige vragen openlaat en op onderdelen kan worden verbeterd. Dit betreft onder meer de afspraken rond het financieringsvehikel voor de “giftige” kredietportefeuille en de financiering van de “Cashes”. De VEB zal deze vragen aan Fortis stellen en op basis van de antwoorden, de definitieve voorstellen op de agenda en de discussie ter vergadering haar stemgedrag op de komende Buitengewone Aandeelhoudersvergadering bepalen. Van het bestuur van Fortis, hoe dat er na 13 februari ook uit zal zien, verwacht de VEB dat hij zich zal inzetten voor het creëren van maximale aandeelhouderswaarde op basis van de activa die hij op dat moment in de holding  aantreft. De verhoudingen binnen de vennootschap en een goede corporate governance brengen met zich mee dat het bestuur van Fortis daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De VEB zal zich in ieder geval, zoals altijd, kritisch en onafhankelijk opstellen. 

Vereniging van Effectenbezitters