VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beloningsparagraaf Commissie Frijns teleurstellend

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en FNV Bondgenoten zijn teleurgesteld over de beloningsparagraaf van de herziene Nederlandse corporate governance code. Beide belangenorganisaties komen tot de conclusie dat de nieuwe Codebepalingen onvoldoende ambitieus zijn.

De Commissie Frijns heeft de kans om een duidelijke koers uit te zetten laten liggen. VEB en FNV Bondgenoten wijzen op de volgende punten:

• Kwantitatieve en objectief meetbare prestatiecriteria voor beloningen hoeven nog steeds niet openbaar gemaakt te worden.
• Clawback clausule om bonussen terug te vorderen kan vooruitgang betekenen, maar kritisch vermogen raad van commissarissen cruciaal.

De afgelopen periode hebben beloningen en bonussen voor bestuurders sterk in de belangstelling gestaan. Door veranderende marktomstandigheden en de kredietcrisis alsmede de rol van beloningen daarin, was dit het uitgelezen moment om belangrijke keuzes te maken over beloningsbeleid en het toekennen van bonussen aan bestuurders. De VEB en FNV Bondgenoten hebben vastgesteld dat de Commissie Frijns de urgentie van een transparant en evenwichtig beloningsbeleid onvoldoende onderkent. Aandeelhouders en werknemers dienen de mogelijkheid te hebben om uitgekeerde bonussen te toetsen. Voorwaarde daarvoor is dat prestatiecriteria in overleg met alle belanghebbenden worden vastgesteld, dat toepassing op transparante wijze gebeurt en de toegekende beloning achteraf getoetst kan worden aan de vastgestelde prestatiecriteria.De nieuw opgenomen best practice bepalingen over het terugdraaien van variabele beloning in geval van onterechte toekenning (claw back clausule) moet het einde betekenen van payment for failure in Nederland. De VEB en FNV Bondgenoten verwelkomen dit idee, maar plaatsen daarbij een belangrijke kanttekening. De raad van commissarissen dient bij het vaststellen van de variabele beloning en het jaarlijks (onvoorwaardelijk) toekennen van bonussen kritisch en onafhankelijk te oordelen.Uit onderzoek blijkt dat de beloningsparagraaf uit de code Tabaksblat het minst wordt toegepast. Bovendien blijkt dat de gegeven uitleg ingeval van niet toepassen ondermaats is. De afgelopen vier jaar is de transparantie van het beloningsbeleid nauwelijks verbeterd. De VEB en FNV Bondgenoten betreuren deze stilstand. Zij roepen alle beursvennootschappen op om de geformuleerde principes serieus te nemen en daadwerkelijk te gebruiken als vertrekpunt bij de discussie over het beloningsbeleid, beloningsverhoudingen en transparantie daarvan binnen de onderneming.Noot voor de redactie/niet voor publicatie:
Voor verdere vragen over dit persbericht neemt u contact op met de VEB (Jan Maarten Slagter, directeur, of Niels Lemmers op 070-3130008) en FNV Bondgenoten (Henk van der Kolk, voorzitter op 06-20492985, of José Kager op 030 27 38 478)De blog van Henk van der Kolk van vandaag gaat over De Commissie Frijns en topbeloningen. Daarin zijn commentaar.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen