VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Deminor en VEB stellen een alternatieve lijst van Fortis bestuurders

Deminor en VEB stellen een alternatieve lijst van Fortis bestuurders voor onder het voorzitterschap van de heer Georges Ugeux. De huidige Fortis bestuurders zullen collectief hun mandaat neerleggen op de BAVs van 1 en 2 december 2008.

De Raad van Bestuur heeft nieuwe kandidaten voorgesteld om de ontslagnemende bestuurders te vervangen en heeft hen voorgedragen ter stemming op de BAVs van 1 en 2 december 2008. Deminor en VEB menen echter dat de kandidaten die door Fortis werden voorgedragen niet beschikken over de nodige onafhankelijkheid en expertise voor het herstel van en voor de creatie van maximale aandeelhouderswaarde. Daarenboven voldoet deze nieuwe voorgestelde Raad van Bestuur niet aan de eigen regels van deugdelijk bestuur van het bedrijf.Daarom hebben Deminor en VEB besloten om een alternatieve lijst met Fortis bestuurders samen te stellen, wiens namen vandaag vrijgegeven worden.

De Fortis aandeelhouders moeten op de hoogte zijn dat er een echt en waardig alternatief is wanneer zij moeten stemmen over de door Fortis voorgestelde kandidaten. De alternatieve lijst zou ter stemming moeten voorgedragen worden aan de aandeelhouders tijdens de BAVs van 1 en 2 december of tijdens de BAV van 19 december (en/of een volgende BAV die wordt samengeroepen in Utrecht), indien de aandeelhouders de lijst met kandidaten voorgesteld door de onderneming wegstemmen. De lijst van Deminor en VEB combineert de noodzakelijke onafhankelijkheid en expertise in bankwezen/financiën, verzekeringen en gestructureerde producten. De lijst wordt aangevoerd door de kandidaat Voorzitter, Dhr. Georges Ugeux. Dhr. Ugeux is oprichter van Galileo Global Advisors LLC (een bedrijf dat strategisch advies verleent over "international business development") en voormalig Group Executive Vice President, International and Research en lid van de Office of the Chief Executive van de New York Stock Exchange (van 1996 tot 2003). Van 1995 tot september 1996 was Dhr. Ugeux Voorzitter van het European Investment Fund.

Van 1992 tot 1995 was Dhr. Ugeux Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder van Kidder, Peabody Europe, en eveneens lid van het Directiecomité van de Raad van Bestuur van Kidder, Peabody, Inc. Van 1988 tot 1992 bekleedde Dhr. Ugeux de positie van Group Finance Director bij de Generale Maatschappij van België, een Belgisch gediversifieerd industrieel en financieel conglomeraat.Voor wat betreft de andere voorgestelde kandidaten, hebben Dhr. Jozeph Demey en Dhr. Serge Wibbaut. Aanvaard om op de lijst van Deminor en VEB te staan. Deminor en VEB zijn nog in gesprek met andere kandidaat bestuurders, die eventueel hun kandidatuur zullen bevestigen na hierover de formele goedkeuringen bekomen te hebben. Deminor stelt ook voor dat Dhr. Louis Cheung bestuurslid blijft.

Hieronder vindt u een korte biografie van de voorgedragen kandidaten. De kandidaten die door Deminor en VEB worden voorgedragen werden al door verschillende belangrijke Fortis aandeelhouders positief onthaald. Deminor en VEB hebben er daarom voldoende vertrouwen in dat de alternatieve lijst met voorgedragen kandidaten een geloofwaardig alternatief is voor een nieuwe start van Fortis met als doel de maximalisatie van aandeelhouderswaarde.

De heer Georges Ugeux verwoordt als volgt zijn objectieven voor Fortis : "De aandeelhouders van Fortis zijn het slachtoffer van het management en van de verkoop van activa door de directie en de raad van bestuur van Fortis zonder inachtname van de eigen governance regels van de vennootschap. Vanuit het oogpunt van governance en expertise, is het niet realistisch dat het voormalige team aan het stuur blijft zitten. Het moment is gekomen om het "hedge fund", dat de raad van bestuur heeft overgelaten, in handen te nemen en deze erfenis te beheren op een professionele en transparante wijze in het belang van de aandeelhouders. Dit is het engagement dat de nieuwe raad van bestuur neemt ten aanzien van de aandeelhouders van Fortis."

Noot voor de pers

Contactpersonen:

Deminor
Erik Bomans Pierre, Nothomb
Tel. +32-2-674 71 10 Tel. +32-2-674 71 10

VEB
Jan Maarten Slagter, Niels Lemmers
Tel. +31-70-313 00 00

Curriculum Vitae Georges Ugeux
 • Founding partner of Galileo Global Advisors LLC (strategic advice on international business development), Oct-03 - present
 • Group Executive Vice President of NYSE (New York Stock Exchange), Sept 96 to Oct 03
 • President of the European Investment Fund, 1995 to Sept 1996
 • President & managing Director of Kidder, Peabody Europe, Peabody Inc, 1992 to 1995
 • Group Financial Director, Société Générale de Belgique, 1988 to 1992
Curriculum Vitae Serge Wibaut
 • March 2008 - present : independent director in various companies, independent consultant in finance, ALM and risk management
 • January 2000 - March 2008 : AXA Group, held various key positions, as Chief Investment Officer, CEO of AXA Bank, including Board position
 • September 1998 - January 2000 : head of ALM for Dexia Belgium
 • January 1996 - August 1998 : financial advisor to the Minister of Finance, Philippe Maystadt
 • October 1981 - January 1996 : Professor of economics, extensive academicals experience

Curriculum Vitae Jozef De Mey
 • Joined Fortis in 1990, as General Manager of Fortis International
 • Became CEO of Fortis AG in 1995
 • Was member of Fortis's Executive Committee, as from September 2000
 • Was responsible of Fortis Insurance Belgium as of January 2005
 • Was appointed as Chief Investment Officer, early 2007, and resigned in October 2007