VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB gaat beleggingsfondsen beoordelen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) introduceert een nieuwe rating voor beleggingsfondsen. Anders dan bij bestaande ratingmethodieken wordt niet alleen naar de rendementen uit het verleden gekeken, maar nadrukkelijk ook de kosten en het risico van een beleggingsfonds in de beoordeling betrokken. De VEB verwacht dat haar fondsenrating een nuttig hulpmiddel kan zijn om op lange termijn succesvol in beleggingsfondsen te beleggen.

De VEB fondsenrating zal beleggingsfondsen een rating gaan toekennen die wordt weergegeven met een aantal sterren. Het maximaal aantal sterren is vijf. Een fonds krijgt altijd minimaal één ster toebedeeld zolang het voldoet aan de basiscriteria. Belangrijkste criterium is daarbij dat het fonds minimaal drie jaar bestaat. Daarnaast moet het fonds ingedeeld kunnen worden in een groep met fondsen die onderling vergelijkbaar zijn. Is dit niet het geval dan wordt er geen rating gegeven. De overige sterren kunnen door de beleggingsfondsen worden verkregen op basis van objectief meetbare factoren.Kostenniveau belangrijk
De rating wordt toegekend op basis van een drietal factoren. Veruit de belangrijkste is het kostenniveau van een beleggingsfonds, uitgedrukt in de Total Expense Ratio (TER) en de omloopfactor of Portfolio Turnover Ratio (PTR). De andere twee factoren zijn rendement en risico. Alle drie de factoren bestaan zelf weer uit twee onderdelen. Zodoende ontstaat er een rating die een brede basis kent en niet volledig afhankelijk is van al geleverde prestaties.Uit diverse academische onderzoeken blijkt dat rendementen uit het verleden weinig voorspellende waarde hebben voor de toekomst. Als al een effect aanwezig is, dan geldt dat alleen voor de korte termijn. Het kostenniveau daarentegen is wel een belangrijke indicator voor de prestaties op de lange termijn. De VEB betrekt mede daarom ook de zogenaamde indexfondsen (trackers) in haar beoordeling. Trackers voeren een passief beleggingsbeleid door een index te kopiëren, maar zij hanteren wel relatief lage kosten. Actief beheer mag in de ogen van de VEB best meer kosten, maar dan moet daar op de lange duur wel een (gemiddeld) betere prestatie dan het marktgemiddelde tegenover staan, na kosten.iShares en ING doen het goed
Het totale fondsenspectrum wordt opgedeeld in vier hoofdcategorieën: Aandelen, Obligaties, Vastgoed en Mixfondsen. Deze hoofdcategorieën worden ieder weer onderverdeeld in categorieën om zodoende groepen te maken met zoveel mogelijk vergelijkbare fondsen. Uit de eerste selectie waarin de VEB circa 200 fondsen onder de loep nam rolden 12 fondsen die de maximale 5 sterren kregen toebedeeld. Daaronder bevinden zich 4 trackers van iShares, 3 actief beheerde fondsen van ING en 2 van SNS. Ook Delta Lloyd, Friesland Bank en OHRA vallen in de prijzen:8 aandelenfondsen met 5 sterren:
Delta Lloyd Jade fonds
Friesland Bank Aandelen Fonds
ING Health Care Fund
iShares DJ Euro Stoxx 50
iShares DJ Stoxx 50
iShares MSCI Japan
OHRA Care Fund
SNS Wereld Aandelenfonds3 obligatiefondsen met 5 sterren:
ING Eurocredit Fund
iShares Euro Corporate Bond
SNS Euro Obligatiefonds
 
En 1 vastgoedfonds met 5 sterren:
ING Onroerend Goed Aandelen FondsOp vrijdag 28 november 2008, tijdens de Dag van de Belegger in de RAI in Amsterdam, zal de VEB haar nieuwe website lanceren waarop de VEB rating voor beleggingsfondsen een prominente plaats inneemt.

Noot voor de redactie/niet voor publicatie:
Pers en andere belangstellenden kunnen op vrijdag 28 november 2008  tijdens de Dag van de Belegger in de stand van de VEB terecht voor een nadere toelichting en presentatie van de beleggingsfondsenrating. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de VEB op 070-3130000.