VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schuitema: Ondernemingskamer roept deskundigen op

De Ondernemingskamer (OK) roept de door haar benoemde deskundigen op om nadere uitleg te geven op hun deskundigenbericht. Zo luidt de vandaag gepubliceerde tussenuitspraak van de OK in de procedure die de VEB tegen Schuitema en haar grootaandeelhouder CVC heeft aangespannen. De OK kan nog altijd de billijke prijs van een aandeel Schuitema niet vaststellen.

De onafhankelijke deskundigen, Hans Haanappel en Lou Traas, hebben begin december 2008 de billijke prijs vastgesteld op 26,85 euro per aandeel. Daarmee was hun conclusie dat Ahold een aanzienlijk hogere prijs voor haar 73 procent belang heeft ontvangen dan de 20,11 euro die Skipper, het investeringsvehikel van private equitymaatschappij CVC, de minderheidsaandeelhouders Schuitema wil bieden. Skipper kon zich in die conclusie niet vinden. Daarom heeft op 18 december 2008 een tweede zitting plaatsgevonden waarin Skipper haar bezwaren op het deskundigenrapport heeft kunnen toelichten. De deskundigen wijken in hun waarderingsrapport af van de eerdere beschikking van de OK van 23 oktober 2008. In die beschikking bepaalt de OK dat de te behalen margeverbeteringen na de ombouw van C1000 winkels tot de Albert Heijn formule niet in de waarde van aandelen Schuitema tot uitdrukking hoeft te komen. Tevens bepaalt de OK dat de waarde van de CKK-constructie niet in de berekening mag worden meegenomen. De deskundigen zijn, evenals de VEB, van mening dat deze elementen wel in de ondernemingswaarde van Schuitema dienen te worden meegenomen en hebben dit in hun rapport met valide (economische) argumenten onderbouwd. De OK vraagt deskundigen nu om tijdens een terechtzitting op deze twee punten duidelijkheid te verschaffen. De VEB is verheugd dat de OK ruimte biedt voor discussie over de eerder door haar ingenomen standpunten. De VEB hoopt dat een zitting op korte termijn kan plaatsvinden en dat de OK de deskundigen zal volgen in hun oordeel dat de billijke prijs 26,85 dient te bedragen.Vereniging van Effectenbezitters