VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB dagvaardt accountant Deloitte in Ahold zaak

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) maakt bekend dat zij op korte termijn Deloitte Accountants zal dagvaarden vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Koninklijke Ahold N.V. in de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude.

Aanleiding voor het starten van deze aansprakelijkheidsprocedure is de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) van vandaag tegen Deloitte accountant John van den Dries. Van den Dries was bij Deloitte verantwoordelijk voor de accountantscontrole bij Ahold.

Het CBB oordeelt dat Deloitte in de Ahold zaak:

1. de fraude bij de Amerikaanse Ahold dochter US FoodService terzake van leverancierskortingen (omvang 880 miljoen US Dollar) onvoldoende heeft onderzocht en heeft nagelaten aan te dringen op doeltreffender maatregelen;
2. ten onrechte aan de Amerikaanse toezichthouder SEC heeft verklaard dat Ahold doorslaggevende zeggenschap had in enkele joint ventures (de zgn. 20F-verklaring).

Het CBB komt in deze tuchtprocedure tot het eindoordeel dat ‘de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'.

Wilt u op de hoogte blijven van de stappen van de VEB tegen Deloitte? Klik hier en verstuur het bericht.
Als u zich eerder voor de Ahold-actie heeft ingeschreven is dit niet nodig.

De VEB ziet in de uitspraak voldoende gronden om Deloitte Accountants verantwoordelijk en aansprakelijk te houden voor een gebrekkige controle van de boekhouding bij Ahold. Beleggers in Ahold zijn daardoor misleid over de resultaten van Ahold en hadden - indien door de accountant wel op juiste wijze voorgelicht - andere investeringsbeslissingen over Ahold genomen. De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen door Deloitte Accountants aan gedupeerde beleggers. De precieze schade zal nog moeten worden vastgesteld. De totale schade in de Ahold zaak bedroeg vele miljarden.

De VEB zal deze procedure tegen Deloitte Accountants voeren als collectieve belangenbehartiger namens alle gedupeerden in de Ahold zaak. De VEB komt daarbij op voor de belangen van zowel leden als niet-leden.

Vereniging van Effectenbezitters