VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stichting Verliespolis (VEH en VEB) bereikt een baanbrekend akkoord

De Stichting Verliespolis heeft een akkoord bereikt met Delta Lloyd over een oplossing voor een groot deel van de klanten van Delta Lloyd met een woekerpolis. De Stichting Verliespolis is een initiatief van de VEB en de Vereniging Eigen Huis (VEH). De Consumentenbond steunt het akkoord.

De VEB is erg blij met het resultaat van dit akkoord. De inzet van de medewerkers van de VEB en VEH wordt beloond. Het is een begin van het oplossen van de vele problemen die zijn ontstaan doordat miljoenen beleggers de woekerpolissen hebben afgesloten waarbij te hoge kosten in rekening worden gebracht. Het akkoord biedt een redelijke en billijke compensatie voor grote groepen polishouders bij Delta Lloyd. Maar liefst tweederde van hen ontvangt compensatie. Daarnaast is er een aanvullende regeling beschikbaar voor mensen in schrijnende situaties. Dit onderhandelingsresultaat biedt op korte termijn duidelijkheid voor de polishouders, zonder dat zij zelf met de verzekeraar de strijd hoeven aan te gaan. Langdurige procedures kunnen hierdoor dus worden voorkomen. Op de site van de Stichting Verliespolis vindt u de hoofdlijnen van het akkoord en geeft de stichting antwoord op vele vragen.Gilles Hooft Graafland, voorzitter van de Stichting Verliespolis is zeer verheugd over het resultaat: “De inzet van de Stichting Verliespolis was om via onderhandelingen collectieve oplossingen te bereiken voor zo veel mogelijk polishouders. Daarom zijn we zeer verheugd dat Delta Lloyd als eerste verzekeraar een compensatieregeling voor haar klanten met ons overeengekomen is. Wij wilden een betere regeling dan de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening en dat is uiteindelijk gelukt. Onze complimenten gaan uit naar alle onderhandelingspartners, die gedurende het intensieve onderhandelingsproces toch steeds hebben ingezien dat het belang van de consument voorop moet staan.”
 Jan Maarten Slagter hoopt dat dit eerste akkoord door andere verzekeraars wordt gevolgd: “Deze eerste grote compensatieregeling is ook positief nieuws voor consumenten met een polis bij een andere verzekeraar. De toon is immers gezet en we hebben hiermee een nieuwe standaard voor een redelijk kostenniveau van beleggingsverzekeringen. Hopelijk is dit dus het begin van een branchebrede compensatie voor de miljoenen beleggers met een woekerpolis.” De Stichting Verliespolis zal met andere verzekeraars nog individuele onderhandelingen moeten voeren over hun compensatieregelingen. Dat Delta Lloyd als eerste verzekeraar zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen, helpt daarbij natuurlijk enorm.De VEB en de VEH hebben de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt om de belangen van beleggers en huiseigenaren te behartigen en ervoor te zorgen dat de misstanden ontstaan door de woekerpolissen worden gecompenseerd. Beide verenigingen zullen blijven samenwerken om ook andere verzekeringsmaatschappijen te laten inzien dat het belang van de belegger voorop moet staan.
Met ruim 110.000 aangeslotenen is de Stichting Verliespolis de grootste belangenbehartiger voor consumenten met een beleggingsverzekering.Voor meer informatie gaat u naar de . 
     Vereniging van Effectenbezitters


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net