VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB gaat naar de rechter om billijke prijs voor Schuitema

De VEB heeft de Ondernemingskamer vandaag verzocht een billijke prijs vast te stellen voor de aandelen in Schuitema. De prijs van 20,11 euro die investeringsmaatschappij CVC wil bieden voor de aandelen Schuitema is volgens de VEB veel te laag.

De VEB heeft uitgebreid economisch onderzoek gedaan naar de billijke prijs, waarbij gebruik is gemaakt van objectieve waarderingsmethoden en alle openbare gegevens. Op basis van dit onderzoek en uitgaande van het verplichte bod, komt de VEB tot een billijke prijs van ten minste 31,73 euro per aandeel. Skipper, een investeringsvehikel van investeringsmaatschappij CVC, nam vorige maand het 73 procentbelang in Schuitema over van Ahold en  is onder de nieuwe overnamewetgeving verplicht een bod uit te brengen op de overige aandelen.Vorige week maakte Skipper bekend 20,11 per aandeel te willen betalen. Omdat dit bod veel te laag is, voldoet Skipper dus niet aan de wettelijke eis dat een bieder een billijke prijs per aandeel moet bieden. Afgezien van het feit dat Schuitema eerder zelf een prijs van 26 euro fair heeft genoemd en daarvoor een fairness opinie heeft verkregen, heeft Ahold in totaal meer ontvangen dan de voorgestelde 20,11 euro per aandeel. De overname heeft  namelijk niet alleen in contanten plaatsgevonden, maar ook in vastgoed, winkels en preferente aandelen met speciale rechten. De VEB is van mening dat Skipper de onderdelen van de transactie tussen Ahold en Schuitema niet of onvoldoende heeft laten meewegen in de biedprijs. Bovendien worden de 58 - onbekende -  C1000 winkels tegen een te lage prijs verkocht aan Ahold. Op de aandeelhoudersvergadering van 10 juni 2008 heeft Schuitema al bevestigd dat de waarde van het driejarig vetorecht van Ahold ten aanzien van belangrijke besluiten voor de toekomst van Schuitema niet is meegenomen in de prijs. Daar komt nog bij dat uit het biedingsbericht blijkt dat Schuitema de optie om alle aandelen CKK te verkrijgen, zal uitoefenen. Na verkoop van haar aandelen Schuitema heeft CKK een bedrag van 177 miljoen euro in kas, terwijl Schuitema alle aandelen CKK kan verkrijgen voor slechts 94.000 euro en dus ook die 177 miljoen euro naar zich toetrekt. Die waarde dient ook te worden meegenomen in de berekening van de billijke prijs.De VEB heeft haar verzoekschrift vandaag verzonden. De Ondernemingskamer dient het verzoek met de meeste spoed te behandelen. Als de Ondernemingskamer het verzoekt toewijst en een billijke prijs vaststelt, zal Skipper de resterende aandeelhouders die prijs per aandeel moeten bieden.Vereniging van Effectenbezitters