VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Persbericht

Vorige week werd bekend dat gedupeerde Shell-aandeelhouders een extra bedrag van 120 miljoen dollar mogen verdelen afkomstig uit de SEC-boete van 2004 die Shell vanwege de reserveschandalen kreeg opgelegd. Dit bedrag komt bovenop de schikking die de VEB en andere Europese aandeelhouders met Shell bereikten voor een bedrag van 380 miljoen dollar.

De SEC-vergoeding wordt eerder uitbetaald dan de Europese schikking. Deze Europese schikking moet immers nog door het Amsterdamse Gerechtshof algemeen verbindend worden verklaard, voordat er tot uitkering over kan worden gegaan. Een uitspraak in deze zaak wordt in de loop van 2009 verwacht, waarna bij een positieve uitspraak de aandeelhouders hun claim kunnen indienen.

Claim voor 18 november indienen
Om aanspraak te kunnen maken op betaling onder de SEC-schikking, moeten aandeelhouders hun claim voor 18 november 2008 bij de Amerikaanse claims administrator indienen. Beleggers die aandelen Koninklijke Olie of Shell Trading & Transport gekocht hebben in de periode van 8 april 1999 tot en met 17 maart 2004 kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding onder de SEC-schikking.

De VEB heeft op 6 augustus de bij haar bekende adressen van Shell-aandeelhouders doorgegeven aan de Amerikaanse claims administrator. De Amerikaanse claims administrator zal de komende tijd de aandeelhouders die zich vóór 5 augustus 2008 via veb.net, shellvergoeding.nl of shellcompensation.com geregistreerd hebben een claimpakket toesturen. Aandeelhouders hebben vervolgens tot 18 november 2008 de tijd om op basis van die claimformulieren hun claim in te dienen, vergezeld van de relevante transactieoverzichten.

Indien u voor 1 september 2008 nog geen claimpakket heeft ontvangen, verzoeken we u om dat via www.shellsecsettlement.com  te downloaden of bij de Amerikaanse claims administrator opvragen. Ook als u zich op of na 5 augustus 2008 via één van de genoemde websites heeft geregistreerd, dient u het claimpakket zelf te downloaden danwel op te vragen bij de Amerikaanse claims administrator. Beleggers die zowel voor de Europese schikking als voor de SEC-schikking in aanmerking willen komen, hoeven hun claim slechts eenmaal, bij de Amerikaanse claims administrator, in te dienen. De Amerikaanse claims administrator zal de claims van de Europese beleggers, na afhandeling, doorsturen aan de Europese claims administrator. Beleggers die hun claim voor de SEC-schikking indienen hoeven dus niet tweemaal de formulieren in te sturen.

Uitbetaling ook via bankoverschrijving
In eerste aanleg zouden Europese beleggers hun betaling per cheque ontvangen. Omdat het verzilveren van cheques aanzienlijke kosten met zich brengt, is het ook mogelijk om de betaling op een bankrekening te krijgen in plaats van door middel van een cheque. Beleggers die liever het bedrag direct op hun bankrekening gestort willen hebben, kunnen dat per email aan de Amerikaanse claims administrator doorgeven, onder opgave van de benodigde gegevens voor een internationale betaling (IBAN/BIC). De gemaakte afspraken hebben geen betrekking op de acceptatie van claims, maar zijn bedoeld om de indiening van claims te vereenvoudigen. Wij houden beleggers, die zich geregistreerd hebben op www.veb.net, www.shellvergoeding.nl of op www.shellcompensation.com, op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak.

Vereniging van Effectenbezitters