VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB, Deminor en Test-Aankoop bundelen hun krachten

Sinds méér dan een maand stellen VEB, Deminor en Test-Aankoop zich vragen bij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie verstrekt door Fortis. De raad van bestuur van Fortis heeft op 1 augustus 2008 het initiatief van informele informatiesessies gelanceerd. Dit initiatief komt te laat en zal niet bijdragen tot het herstel van het vertrouwen tussen de aandeelhouders van Fortis, het management en de raad van bestuur. Drie weken na de kapitaalsverhoging, stellen het vertrek van de heer Votron en het neerleggen van zijn functie door de heer Mittler geenszins de aandeelhouders gerust wat betreft de strategie en het gevoerde beleid zoals aangehouden door de raad van bestuur.

Test-Aankoop, VEB en Deminor streven naar optimale informatieverschaffing aan aandeelhouders en de versterking van de positie van aandeelhouders. Het niet bijeenroepen van een BAVA door Fortis is een miskenning van de rechten en belangen van aandeelhouders. Een BAVA is een belangrijk en formeel vastgelegd instrument voor aandeelhouders om de raad van bestuur van Fortis verantwoording te laten afleggen.Om de aandeelhouders toe te laten om de keuzes gemaakt door de raad van bestuur en het management te bekrachtigen, stellen VEB, Deminor en Test-Aankoop hun websites open voor de registratie van de aandeelhouders (met opgave van aantal aandelen) voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders die gezamenlijk 10% van de aandelen vertegenwoordigen hebben het recht zelfstandig een BAVA bijeen te roepen en een agenda vast te stellen. Indien voldoende aandeelhouders zich registeren zullen Deminor, Test-Aankoop en VEB de nodige maatregelen nemen voor de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en de agenda vastleggen.Er bestaan drie fundamentele redenen voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering.Ten eerste kan het bestuur van Fortis uitgebreid verantwoording afleggen over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het pakket noodmaatregelen dat op 26 juni 2008 werd bekendgemaakt en direct werd uitgevoerd zonder dat alle huidige aandeelhouders konden participeren. In de tweede plaats moeten aandeelhouders van Fortis de mogelijkheid krijgen met de raad van bestuur in discussie te gaan over de toekomst van Fortis en het herstellen van het vertrouwen van de aandeelhouders in Fortis. In de derde plaats moet de BAV/BAVA het begin zijn van een discussie over de corporate governance binnen Fortis. De corporate governance-structuur van Fortis dient te worden gemoderniseerd. De samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de Raad van Bestuur, de versterking van de zeggenschap van aandeelhouders, de wijziging van het verloningsbeleid en de vereenvoudiging van het uitoefenen van het stemrecht zijn onderwerpen waarover gesproken moet worden.VEB, Deminor en Test-Aankoop streven ernaar dat de BAV/BAVA in de loop van de maand november 2008 kan plaatsvinden. De websites voor de inschrijvingen zijn de volgende :
   

Contactinformatie voor de pers: VEB
Niels Lemmers
Tel. +31-70-313 00 00        Deminor
Jan Bleyen & Pierre Nothomb   
Tel. +32-2-674 71 10                   
       
Test-Aankoop
Ivo Mechels
Tel. +32-2-542 33 01