VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Buitengewone vergadering van aandeelhouders Fortis blijft dringend noodzakelijk

De VEB en Fortis hebben vanochtend gesproken over de zorgen en vragen van beleggers na het versneld uitvoeren van het solvabiliteitsplan door Fortis. Tijdens het gesprek heeft de VEB aangedrongen op het volledig informeren van alle aandeelhouders over de gebeurtenissen en omstandigheden die hebben geleid tot de noodzaak van het aantrekken van extra kapitaal. De raad van bestuur en de directie van Fortis dienen zo spoedig mogelijk verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid en het onvolledig informeren van aandeelhouders. Hiervoor dient Fortis een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) bijeen te roepen.

Het besluit om een BAVA bijeen te roepen staat geagendeerd voor de Fortis bestuursvergadering van 1 augustus 2008. Dat is enkele dagen voor het publiceren van de tweede kwartaal cijfers van Fortis op 4 augustus 2008. De VEB gaat er vanuit dat de raad van bestuur van Fortis besluit tot het bijeenroepen van de BAVA en de door de VEB voorgestelde agendapunten overneemt. Het is voor Fortis van belang het vertrouwen van aandeelhouders te herstellen. Mocht Fortis zelf geen BAVA bijeen willen roepen, dan zal de VEB aandeelhouders mobiliseren om zelf het bestuur ter verantwoording te roepen.De brief van Fortis aan de VEB van vandaag geeft de aandeelhouders nog altijd geen volledig inzicht in de gang van zaken bij Fortis in de afgelopen maand. Zo konden de bij het gesprek aanwezige directieleden van Fortis deze ochtend geen helderheid verschaffen over de redenen van het vertrek van Jean-Paul Votron.  De VEB blijft van mening dat niet alleen hij verantwoordelijk is geweest voor het beleid en de gang van zaken bij Fortis. Ook andere leden van de raad van bestuur hebben zich over de situatie bij Fortis uitgelaten. Uit het gesprek en eerdere uitlatingen van Fortis deze week, kan wel worden afgeleid dat Votron zich in de periode voor 26 juni 2008 te optimistisch heeft uitgelaten over de balans van Fortis en over het te voeren dividendbeleid. Daardoor zijn beleggers op het verkeerde been gezet en kwam de aankondiging van het versneld uitvoeren van het solvabiliteitsplan als een volslagen verrassing. Fortis heeft deze week de eerste stappen gezet in het beter communiceren met en informeren van aandeelhouders. Dat is een positieve ontwikkeling en een eerste begin in het herstellen van het vertrouwen in de bank. Het is aan Fortis nu de daad bij het woord te voegen.Vereniging van Effectenbezitters