VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM moet onderzoek doen naar misleiding en niet tijdig informeren door Fortis

De VEB verzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek te doen naar mogelijke misleiding en het niet tijdig informeren van beleggers door Fortis en de bestuurders van deze bank-verzekeraar en waar nodig handhavend op te treden. Het verzoek richt zich ook tegen de dit weekend opgestapte topman Jean-Paul Votron. De VEB vraagt de AFM de resultaten van het onderzoek spoedig bekend te maken, in ieder geval voor 4 augustus 2008.

Fortis heeft op 26 juni 2008 een aantal noodmaatregelen bekend gemaakt die haar solvabiliteitspositie moet versterken. De bekendmaking van deze noodmaatregelen kwam voor financiële marktpartijen en voornamelijk voor beleggers in Fortis als een volslagen verrassing. De reden hiervoor is, dat Fortis het steeds deed voorkomen alsof er geen problemen waren met de solvabiliteit en het uitbetalen van dividend. In een interview met het VEB magazine Effect (26 april 2008) deed Votron bijvoorbeeld nog de uitspraak: “Nee, de balans is in orde, absoluut.”Het is onwaarschijnlijk dat de bestuursleden van Fortis niet eerder wisten dat de solvabiliteit moest worden verbeterd. Het verspreiden van informatie, waarvan de bestuursleden wisten of redelijkerwijs konden vermoeden, dat daarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat, vormt een schending van de toezichtwetgeving (artikel 5:58 lid 1 Wft).Tevens is nog steeds onduidelijk, welke gebeurtenissen of omstandigheden zich hebben voorgedaan  waardoor het solvabiliteitsplan versneld moest worden uitgevoerd. Indien zich concrete gebeurtenissen hebben voorgedaan is het koersgevoelige informatie, die onverwijld door Fortis openbaar gemaakt dient te worden op basis van artikel 5:59 lid 1 Wft.De AFM heeft ten aanzien van de recente gebeurtenissen rond Fortis nog niets bekend gemaakt.  Het onjuist, misleidend of niet tijdig informeren van beleggers door Fortis is van negatieve invloed op de stabiliteit van de Nederlandse financiële markt en op het vertrouwen van beleggers en consumenten in Fortis. De AFM is verantwoordelijk voor handhaving van deze regelgeving en heeft de instrumenten om de vereiste openheid bij Fortis af te dwingen en onderzoek te doen naar de mogelijke overtredingen. Gezien het belang van aandeelhouders bij dit onderzoek en mogelijk handhavend optreden van de AFM in deze zaak, verwacht de VEB voor 4 augustus 2008 een reactie van de AFM.  Vereniging van Effectenbezitters