VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB accepteert uitnodiging Fortis voor gesprek

Naar aanleiding van de vragen die de VEB de afgelopen week aan Fortis heeft gesteld over de plotselinge forse kapitaaluitbreiding van deze bank-verzekeraar, heeft Fortis de VEB uitgenodigd voor een gesprek. De VEB heeft deze uitnodiging geaccepteerd.

Het gesprek zal op donderdag 10 juli 2008 plaatsvinden. Aan de zijde van Fortis zullen financieel directeur Gilbert Mittler en Filip Dierckx, voorzitter van Fortis Bank, aan het gesprek deelnemen. De VEB zal tijdens dit gesprek in ieder geval de volgende punten aan de orde stellen:

1) Antwoord op de in de brief van 27 juni 2008 gestelde vragen. Hierbij is met name van belang dat Fortis duidelijk maakt welke recente gebeurtenissen zo ingrijpend waren dat een radicale beleidswijziging ten aanzien van de balans noodzakelijk was.  
2) Datum en agenda voor de op korte termijn bijeen te roepen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
3) Modernisering van de corporate governance van Fortis.
4) Strategie en toekomstperspectief van Fortis.De VEB zal de resultaten van het gesprek openbaar maken.

Vereniging van Effectenbezitters