VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vraagt KLM om vaststelling marktconform dividend.

Luchtvaartmaatschappij KLM moet het dividend verhogen naar een niveau dat recht doet aan haar goede operationele prestaties en gebruikelijk is in de luchtvaartsector.

Dat heeft de VEB, samen met een andere minderheidsaandeelhouder in KLM, bij brief van 25 juni 2008 aan Air France-KLM gevraagd. Air France-KLM is prioriteitsaandeelhouder in KLM en als zodanig op grond van de statuten bevoegd te bepalen welk deel van de winst voor uitkering aan de aandeelhouders KLM beschikbaar is. Terwijl vergelijkbare luchtvaartmaatschappijen ongeveer 50 procent van hun winst aan aandeelhouders uitkeren, betaalt KLM sinds 2004 slechts tussen 5 procent en 10 procent van de winst per aandeel uit. Air France-KLM gebruikt haar statutaire bevoegdheid om het KLM-dividend laag te houden, in ieder geval ver onder marktconform niveau. Air France-KLM stelt de ruimte voor betaling van dividend zo vast dat het dividend KLM gelijk is aan het dividend dat voormalige aandeelhouders KLM (nu aandeelhouders Air France-KLM) ontvangen. Met impliciet als argument dat de aandeelhouders KLM die hun stukken niet hebben aangeboden gelijk behandeld zouden moeten worden aan de voormalige aandeelhouders KLM, nu aandeelhouders Air France-KLM. Een dergelijke onderbouwing is niet alleen volstrekt ontoereikend, maar ook juridisch onhoudbaar. Aandeelhouders KLM hebben immers niets te maken met het (onderpresterende) Air France. Bovendien zegde KLM in 2003 toe dat zij haar dividend alleen zou relateren aan haar eigen cash earnings (genormaliseerde winst). Gerelateerd aan de cash earnings van KLM zou het dividend over het afgelopen boekjaar 5,64 euro per aandeel moeten bedragen, in plaats van de nu voorgestelde 0,58 euro per aandeel. De VEB c.s. heeft Air France-KLM dan ook gevraagd haar besluit te heroverwegen. In het geval Air France-KLM bij haar huidige besluit tot winstreservering blijft, zal de VEB de rechter vragen het besluit van de aandeelhoudersvergadering (in navolging van het besluit van Air France-KLM) te vernietigen. De VEB c.s. zal dan tevens vaststelling van een marktconform dividend in overstemming met de in het verleden gedane toezegging vorderen.Vereniging van Effectenbezitters