VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Advocaat-generaal schaart zich achter VEB.

Het onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de failliete glasvezelexploitant KPNQwest kan zonder verder oponthoud doorgaan. Dat valt te concluderen uit een recent advies van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad.

Advocaat-Generaal, mr. L. Timmerman, schaart zich in zijn advies van 20 juni achter de VEB en concludeert dat niets een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij het failliete KPNQwest nog in de weg staat. Het cassatieberoep van KPN, Qwest en de (voormalige) bestuurder en commissarissen van het failliete kabelbedrijf wordt door de Advocaat-Generaal verworpen. De verwachting is dat de Hoge Raad het advies spoedig zal overnemen.

Achtergrond

KPNQWest, een joint venture van KPN en het Amerikaanse Qwest, ging op 31 mei 2002 ten onder aan een boedeltekort van ruim 3 miljard US Dollar. Naar mening van de curatoren een in Nederland ongeëvenaard faillissement in de Nieuwe Economie. In november 1999 werd de onderneming door de beide grootaandeelhouders KPN en Qwest nog naar de beurs gebracht, waarbij ruim één miljard euro aan risicodragend kapitaal werd opgehaald.De continue stroom van optimistische berichten van KPNQwest over haar resultaat en vermogen – zelfs tot enkele weken voor het faillissement – vormen voor de VEB gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid bij dit kabelbedrijf. Op 28 december 2006 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam – na ruim één jaar procederen – op verzoek van de VEB een onderzoek gelast naar het beleid en gang van zaken van deze failliete onderneming. KPN, Qwest en de bestuurder en commissarissen doen er ondertussen alles aan om een onderzoek te voorkomen. Zo worden er continue twijfels gezaaid over de kosten en de betaalbaarheid van het door de rechter gelaste onderzoek. Iets wat ook in de cassatieprocedure centraal staat.

Advies

De Advocaat-Generaal heeft nu het voorlopige oordeel van de Ondernemingskamer overgenomen dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid hetgeen een onderzoek rechtvaardigt. De vraag naar de financierbaarheid van een dergelijk onderzoek doet naar de mening van de Advocaat-Generaal aan die opvatting niet af.Het is de verwachting dat de Ondernemingskamer nu op korte termijn onderzoekers zal benoemen. Ook het door de stichting VEB Actie KPNQwest verzochte getuigenverhoor in deze zaak zal binnenkort een aanvang nemen.Vereniging van EffectenbezittersUitgebreide over de zaak KPNQwest