VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Corporate Express en Staples moeten om tafel

Kantoorartikelenhandelaar Corporate Express moet zo spoedig mogelijk in gesprek met zijn Amerikaanse branchegenoot Staples om de overnameplannen van Staples te bespreken en het bedrijf van dezelfde informatie te voorzien als het Franse Lyreco.

Vooralsnog hebben partijen geen informatieve besprekingen gehad noch is Staples in staat gesteld een due diligenceonderzoek te doen. Dit in tegenstelling tot Lyreco die van het bestuur en de raad van commissarissen van Corporate Express alle relevante informatie heeft ontvangen om zich een oordeel te vormen over de voorgestelde fusie.Staples heeft op 3 juni 2008 het bod op Corporate Express verhoogd tot 9,15 euro per aandeel. In reactie hierop hebben het bestuur en de raad van commissarissen van Corporate Express bekend gemaakt dat zij dit bod grondig gaan bestuderen. De VEB streeft naar een gelijk speelveld voor alle betrokken partijen en een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde. Daarom dient Staples, dat moet worden gezien als een serieuze partij,  over dezelfde informatie te beschikken als Lyreco. Om dat te bewerkstelligen moeten Corporate Express en Staples met elkaar om de tafel gaan zitten en dient Staples de mogelijkheid te krijgen een due diligenceonderzoek te doen. Hierdoor kan Staples beter inzicht krijgen in de mogelijke synergiën. Daarnaast dienen de aandeelhouders zodanig te worden geïnformeerd dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over de verschillende toekomstplannen voor Corporate Express. Van Staples mag worden verwacht dat het op de uitnodiging van Corporate Express ingaat en de aandeelhouders van Corporate Express op adequate wijze over de voortgang van hun onderzoek informeert.Daarnaast heeft Corporate Express op papier nog de mogelijkheid van een beschermingsconstructie in de vorm van de uitgifte van preferente aandelen. In elk geval dienen Corporate Express en de aan haar verbonden Stichting Preferente Aandelen zich te weerhouden van elke vorm van het frustreren van een potentiële overname. De VEB zal zich hiervoor actief blijven inspannen, zodat aandeelhouders zelf een keuze kunnen maken tussen de verschillende mogelijkheden.
Vereniging van Effectenbezitters