VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Frijns volledig genegeerd bij afkoopsommen

De VEB heeft onderzoek gedaan naar de naleving van het op 19 december uitgebrachte advies van de Commissie Frijns om afkoopsommen onverwijld te publiceren. Sinds 1 januari 2008 zijn 24 bestuurders vertrokken of hebben aangekondigd te zullen vertrekken.  Geen enkele onderneming heeft zich aan het advies van de Commissie Frijns gehouden. Gevolg hiervan is dat aandeelhouders moeten wachten op het jaarverslag waarin de eventuele vertrekvergoeding verplicht vermeld moet worden.

Dit betekent in de praktijk dat beleggers maximaal 1,5 jaar op deze belangrijke informatie moeten wachten. De hoogte van de afkoopsom is een belangrijke indicatie in hoeverre een bestuurder al dan niet gedwongen heeft moeten opstappen. Dit is voor beleggers een zeer relevant gegeven.Ondoorzichtig
Soms wordt er geen afkoopsom betaald en gaat een bestuurder gewoon met pensioen, maar in de meeste gevallen wordt er een forse afkoopsom betaald. Uit het persbericht kan men in de regel niet opmaken of bestuurders een vertrekpremie meekrijgen. Op basis van termen als “in goed overleg” moeten beleggers opmaken of het vertrek onvrijwillig was.De meest in het oog springende voorbeelden van ondoorzichtige vertrekpremies deden zich voor bij Ajax. Bestuurder Martin van Geel zou volgens het persbericht uit zichzelf zijn opgestapt, maar vervolgens blijkt dat hij wel een forse afkoopsom mee heeft gekregen.  Eerder weigerde Ajax na een verzoek van de VEB al de afkoopsom van de vertrokken bestuursvoorzitter Maarten Fontein te publiceren, omdat dit tot “niet genuanceerde berichtgeving” zou leiden. Wettelijk
Bij navraag blijkt er slechts een paar ondernemingen die wel uitleg wil geven, maar de meeste wijzen het verzoek af met het argument dat het slechts een advies betreft, dat nog niet in de code wettelijk is verankerd. Dat bevreemdt zeer aangezien bij een eerder advies van de commissie Frijns dat de “in control” verklaring over de risicobeheersings- en controlesystemen afgezwakt mocht worden, ondernemingen beduidend minder moeite hadden om dit advies snel op te volgen.  De VEB roept beursvennootschappen op om een afkoopsom direct bij vertrek van de bestuurder te publiceren. Ook indien geen vergoeding wordt betaald, dient dit in het bewuste persbericht te worden gemeld.Achtergrond
Morgen komt de commissie Frijns met haar evaluatierapport. Hoewel de Code Tabaksblat op diverse punten succesvol is geweest, blijkt ook uit dit onderzoek weer dat de naleving op het gebied van de beloningen van bestuurders ver achterblijft. De Commissie zal morgen met nieuwe suggesties komen tot aanpassing van de Code, waaronder aanvullende regels voor overnamesituaties. De VEB verwacht dat de commissie een groot deel van de in maart dit jaar gepresenteerde VEB overnamecode over zal nemen.Vereniging van Effectenbezitters