VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bod op Corporate Express nog altijd te laag

Nu Staples het bod op Corporate Express heeft verhoogd tot 8 euro per aandeel is de druk op Corporate Express verder toegenomen. Gisteravond maakte het bestuur en raad van commissarissen van Corporate Express bekend dat het bod de waarde van het bedrijf nog steeds significant onderwaardeert en daarom afwijst. Het management van Corporate Express heeft het recht om het bod te laag te vinden, maar dient in dit stadium van de overnamestrijd wel het creëren van aandeelhouderswaarde tot prioriteit te maken.

De VEB is ook van mening dat het bod van Staples nog te laag is. Op basis van diverse financiele ratio’s blijkt het bod Corporate Express mager te waarderen, zeker als ook nog rekening gehouden wordt met de potentiële verbetering van de marges. Zo is Staples momenteel gewaardeerd op 0,75 keer de omzet. Bij Corporate Express zou je op basis van de Staples-waardering uitkomen op een prijs per aandeel van ruim 17 euro. Bij het huidige voorgenomen bod van 8 euro is er derhalve een minimum aan synergievoordelen ingecalculeerd. Daarnaast ligt het eigen vermogen van Corporate Express met 8,47 euro per aandeel boven het bod. Maar de VEB wijst er tevens op dat Corporate Express de laatste jaren onvoldoende heeft gepresteerd. Hoewel de marktpositie sinds de komst van de nieuwe topman iets is verbeterd, blijft Corporate Express het aanmerkelijk minder doen dan concurrent Staples. Er kunnen vraagtekens gezet worden of het management zelf in staat is om waarde te creëren. Daarbij zullen ook de huidige moeilijke marktomstandigheden in de Verenigde Staten niet helpen.De VEB roept Corporate Express op om zich in te spannen voor een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde. Zolang Corporate Express nog niet is overgenomen dient de focus gericht te blijven op het zelfstandig creëren van aandeelhouderswaarde. Daarnaast dient Corporate Express alles in het werk te stellen om een significant hoger bod te bewerkstelligen van Staples of een derde partij. In ieder geval dient Corporate Express in deze fase van de overnamestrijd open te staan voor onvoorwaardelijke gesprekken en due dilligence. Hiermee kan Staples beter inzicht krijgen in de mogelijke synergiën. Van Staples mag worden verwacht dat het op de uitnodiging van Corporate Express ingaat om nu wel te komen praten.Daarnaast heeft Corporate Express op papier nog de mogelijkheid van een beschermingsconstructie in de vorm van de uitgifte van preferente aandelen. In elk geval dienen Corporate Express en de aan haar verbonden Stichting Preferente Aandelen zich te weerhouden van elke vorm van het frustreren van een potentiële overname. De VEB zal zich hiervoor actief blijven inspannen, zodat aandeelhouders zelf een keuze kunnen maken of ze een overname steunen. De VEB verzoekt beide partijen zich bovendien aan haar net gelanceerde VEB overnamecode te houden.Vereniging van Effectenbezitters