VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen onderzoek in ABN Amro zaak

De Ondernemingskamer (OK) heeft vanochtend het verzoek van de VEB om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van ABN Amro Bank afgewezen. De VEB startte op 26 april 2007 een enquêteprocedure toen ABN Amro de verkoop van haar Amerikaanse dochter LaSalle Bank bekend maakte en tegelijkertijd liet weten exclusieve fusiegesprekken met Barclays te voeren. Het onderzoek had antwoord moeten geven op de vraag of de voormalige bestuurders en commissarissen van de bank juist hebben gehandeld rond het biedingproces, dat uiteindelijk leidde tot een overname van de bank door het consortium van RBS, Fortis en Santander.

Naar mening van de VEB zijn de besluiten tot verkoop van LaSalle Bank voor 21 miljard dollar en de exclusieve fusiegesprekken met Barclays door het bestuur en de raad van commissarissen van ABN Amro overhaast en roekeloos genomen. Van een zorgvuldige strategiediscussie is bij ABN Amro geen sprake geweest. Verder werkten de besluiten als een ongeoorloofde beschermingsconstructie die potentiële biedingen van andere partijen op de bank frustreerde.De verkoop van LaSalle Bank deed de interesse van andere partijen in ABN Amro afnemen. Daarnaast bleek de korte periode van twee weken die derden was gegund om het bod op LaSalle Bank te overtroeven geen reële optie om een hogere verkoopprijs te verkrijgen.Mede door de acties van de VEB kreeg het consortium de gelegenheid om een hoger bod uit te brengen. Uiteindelijk bleek het bod van het consortium niet alleen 10 miljard euro hoger uit te vallen dan het bod van Barclays, maar ook nog eens grotendeels uit betaling in contanten te bestaan. Dit in tegenstelling tot het bod van Barclays. Op 5 oktober 2007 bleek dat aandeelhouders massaal voor het bod van het consortium kozen.De OK heeft vandaag besloten dat de feiten geen aanleiding geven tot een onderzoek naar deze turbulente periode in het bestaan van ABN Amro. Bestuur en raad van commissarissen hebben naar de mening van de OK de mogelijkheid van een serieus bod van een derde steeds open gehouden. Van gegronde twijfel over het gevoerde beleid door het bestuur van de bank is derhalve niet gebleken, zo sprak de voorzitter van de OK Huub Willems vandaag.  De VEB is over dat oordeel teleurgesteld en beraadt zich momenteel op cassatie.De afloop van deze enquêteprocedure onderstreept nog eens de noodzaak tot een Nederlandse overnamecode. Het overnameproces moet transparanter, voorspelbaarder en eerlijker worden. De VEB zal daar volgende week concrete voorstellen voor doen.Vereniging van EffectenbezittersGerelateerde artikelen