VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Tijd dringt voor Corporate Express

Morgen vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Corporate Express plaats. Ondanks dat Corporate Express het bod van Staples als ongewenst heeft betiteld, lijkt Staples nog altijd voornemens om het bod door te zetten. Staples biedt 2,5 miljard euro, ofwel 7,25 euro per aandeel.

De VEB is met Corporate Express eens dat het bod de onderneming significant onderwaardeert. Maar de VEB wijst er tevens op dat Corporate Express de laatste jaren onvoldoende heeft aangetoond zelfstandig waarde te kunnen creëren. Met het vertrek van topman Frans Koffrie is er wel een belangrijke stap voorwaarts gezet die leidde tot beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal. Of deze verbetering ook structureel is, moet morgenochtend blijken wanneer Corporate Express met een trading update komt. Hierin zal Corporate Express een verdere verbetering moeten laten zien van met name de Amerikaanse activiteiten.  De VEB roept Corporate Express op om zich in te spannen voor een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde. Dit kan enerzijds door het vertrouwen van beleggers terug te winnen en zelfstandig waarde te creëren en anderzijds door in onderhandeling te treden met Staples of een derde partij om een significant hoger bod te bewerkstelligen. In elk geval dienen Corporate Express of de aan haar verbonden Stichting Preferente Aandelen zich te weerhouden van elke vorm van het frustreren van een potentiële overname. De VEB zal zich hiervoor actief blijven inspannen en morgen tijdens de aandeelhoudersvergadering hier nogmaals aandacht voor vragen. Eerder stuurde de VEB via het Communicatiekanaal een brief aan Corporate Express en haar aandeelhouders om het VEB standpunt te verduidelijken.In de vergadering zal de VEB ook de afkoopsom van Koffrie aan de orde stellen. Hij kreeg op de valreep nog 3 miljoen euro mee, terwijl hij jarenlang ondermaats presteerde. Als onderbouwing voor deze exorbitante regeling geeft Corporate Express aan dat de kantonrechtersformule zou zijn gebruikt. Op basis van zijn leeftijd (55) en aantal dienstjaren (20) is dit wel een hele ruime uitleg van deze formule. Onder normale omstandigheden zou hij niet meer dan 2,5 jaarsalaris mogen meekrijgen, ofwel 1,5 miljoen euro. Vorig jaar werd ook al bekend dat medebestuurder Hoffman (verantwoordelijk voor de Amerikaanse activiteiten) zijn salaris plus pensioen nog twee jaar, met een totale waarde van 1,5 miljoen euro, doorbetaald zou krijgen.  Ook blijkt Peter Ventress bij zijn promotie tot bestuursvoorzitter een speciale bonus van 43.605 aandelen gekregen te hebben.Op de agenda staat bovendien nog een verdere verhoging van de beloning van de bestuurders. Naast de verhoging van de jaarbonus (met 50 procent) is vooral de aanpassing van de optieregeling opvallend. De managers bij Corporate Express hoeven niet langer beter te presteren dan de concurrentie om de opties veilig te stellen. Bovendien wordt de helft van de opties niet langer op basis van het relatieve aandeelhoudersrendement toegekend, maar is een eventuele toekenning geheel ter beoordeling van de raad van commissarissen. Gezien de slechte ervaringen met het beoordelingsvermogen van de raad van commissarissen, in combinatie met de volstrekt onvoldoende openheid over de prestatiecriteria, zal de VEB tegen de wijzigingen in het beloningsbeleid stemmen.Vereniging van Effectenbezitters