VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Privacy aandeelhouders in gevaar

Als het aan het kabinet ligt weet Albert Heijn straks niet alleen of u inlegkruisjes of sigaretten koopt, maar ook hoeveel aandelen Ahold u bezit. Bovendien kan Binck achterhalen welke aandeelhouders nog geen klant van de internetbroker zijn.

Het kabinet wil ondernemingen de mogelijkheid geven alle persoonsgegevens van hun aandeelhouders bij banken op te vragen. De banken zijn dan verplicht om die gegevens inclusief de grootte van het aandelenbelang door te geven aan de onderneming. Het gaat daarbij niet alleen om de grootaandeelhouders van meer dan drie procent die verplicht hun aandelenbelang moeten melden, maar vooral om de vele kleine aandeelhouders. De VEB is een voorstander van meer communicatie en transparantie tussen de vennootschap en de aandeelhouders. De VEB heeft echter grote bezwaren tegen het prijsgeven van de identiteit en het aandelenbelang van alle beleggers. In de voorstellen van het kabinet wordt de privacy van beleggers onvoldoende gewaarborgd. Voor beleggers die geen prijs stellen om ongevraagd benaderd te worden door de vennootschap of medeaandeelhouders bestaat zelfs geen mogelijkheid zich te beschermen tegen de inbreuk op hun privacy. De VEB is tegen deze plannen van het kabinet en heeft onlangs ook het College Bescherming Persoonsgegevens geïnformeerd over haar bezwaren omtrent deze kabinetsplannen. De grote vraag is echter waarom ondernemingen willen weten wie hun aandeelhouders zijn? Als het gaat om meer communicatie is dat lariekoek. Ze kunnen nu al met alle aandeelhouders communiceren via diverse kanalen zoals de website, e-mail, jaarverslag en persberichten. Daarnaast is de aandeelhoudersvergadering de gelegenheid bij uitstek voor het bestuur om aandeelhouders persoonlijk te spreken en waar discussie kan plaatsvinden. De VEB voorziet bij aanname van het wetsvoorstel een toenemende manipulatie van aandeelhouders voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering. Op kosten van alle aandeelhouders worden (groot)aandeelhouders beïnvloed om vooral vóór een bestuursvoorstel te stemmen. Daarmee krijgt het bestuur een extra machtsmiddel in handen. Dat brengt een evenwichtige besluitvorming ernstig in gevaar. Het stimuleren van direct één op één contact tussen de onderneming en grotere aandeelhouders werkt bovendien het selectief verstrekken van koersgevoelige informatie in de hand. De VEB is daar faliekant op tegen.In de kabinetsplannen wordt de mogelijkheid geboden aan aandeelhouders om informatie aan hun medeaandeelhouders te sturen. Dit is een gratuit gebaar aangezien dit slechts open staat voor grootaandeelhouders met één procent of meer. Kortom, de VEB is tegen dit onevenwichtige voorstel van het kabinet. Dit staat nog los van de te verwachten uitvoerende problemen voor de identificatie van aandeelhouders die gebruikmaken van buitenlandse banken.Een alternatieve methode voor het communiceren met beleggers is het bewezen initiatief van marktpartijen: het Communicatiekanaal Aandeelhouders. Hierbij wordt de privacy van aandeelhouders die niet stemmen gewaarborgd en wordt ondernemingen een kostenefficiënte methode geboden om aandeelhouders te laten stemmen op afstand. Bovendien voorziet het in de behoefte om informatie door te sturen van de onderneming en haar aandeelhouders. De VEB is niet ontevreden over de werkwijze van het Communicatiekanaal en vindt dit platform een serieus alternatief voor de kabinetsplannen.Vereniging van Effectenbezitters


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen