VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onverdedigbare bonus voor Groenink

Rijkman Groenink krijgt een bonus van 1,4 miljoen euro nog bovenop zijn reeds bekende regeling van 30 miljoen euro. ABN Amro had bij de laatste aandeelhoudersvergadering in november nog geen mededeling gedaan over de hoogte van een de eventuele bonus over 2007 omdat de jaarcijfers immers nog niet gereed waren. In het vandaag gepubliceerde jaarverslag staat nu wel de bonus van Groenink en zijn collega-bestuurders.

In het beloningsbeleid is opgenomen dat Groenink 150 procent van zijn salaris als bonus kan verdienen als hij de doelstellingen (winst per aandeel en efficiency ratio) haalt en 200 procent indien de doelstellingen ruimschoots overtroffen worden. De raad van commissarissen komt in het jaarverslag met de volgende verklaring:In 2007 two objectives, Efficiency Ratio and Earnings per Share, were used to measure quantitative corporate performance. Each objective carried an equal weighting of 50%...The Nomination & Compensation Committee has decided to set the 2007 bonus percentage at 150%, considering the special circumstances in this performance year.Merkwaardig uitleg. Allereerst is de 1,4 miljoen euro bonus die Groenink ontvangt niet 150 procent van zijn salaris over 2007 maar 180 procent. Ook als we dieper naar de prestatiecriteria kijken dan klopt de bonus van geen kant. Groenink heeft begin vorig jaar luid en duidelijk geroepen dat 2,30 euro winst per aandeel de doelstelling was voor 2007. Door de verkoop van La Salle werd de doelstelling aangepast naar 2,16 euro. Deze doelstelling is bij lange na niet gehaald. Niet alleen door de kredietcrisis, maar ook door de teleurstellende resultaten bij Antonveneta werd slechts 1,44 euro winst per aandeel gerealiseerd. Een bonus op basis van het winst per aandeel criterium lijkt hierdoor niet gepast.Ook het andere criterium lijkt niet gehaald te zijn. De efficiency ratio (verhouding tussen operationele kosten en operationele winst)  verslechterde van 79,1 naar 83,5 procent. Inclusief de verkochte onderdelen verslechterde de efficiency ratio zelfs relatief nog meer van 73 procent naar 80,2 procent. Ook hier is dus geen enkele aanleiding om een bonus uit te delen. Hoewel het exacte criterium niet bekend is, is het niet aannemelijk dat een verslechtering van de efficiency ratio ten doel was gesteld.De VEB ziet in deze bonusuitkering wederom een bevestiging van de noodzaak om de prestatiecriteria van de jaarbonus vooraf bekend te maken. Dit wordt ook door de Commissie Frijns en het kabinet geadviseerd.
Vereniging van Effectenbezitters