VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Shell schikt ook in de VS: VEB verheugd

Gisteren is bekend geworden dat Shell ook met Amerikaanse beleggers een schikking heeft bereikt over de problematiek rond de bijstelling in 2004 van de bewezen oliereserves. De VEB is verheugd te vernemen dat ook in de VS het juridische gevecht nu een einde kan nemen en Amerikaanse beleggers op gelijke wijze als daarbuiten worden gecompenseerd voor geleden schade.

28 miljoen euro en rente extra voor Europese beleggers
De nieuwe schikking heeft ook positieve gevolgen voor niet-Amerikaanse beleggers: er is een extra bedrag van circa 28 miljoen dollar beschikbaar gekomen ter verdeling buiten de VS. Daarnaast ontvangen alle gedupeerde beleggers vanaf 1 april 2008 rente over de hen toekomende compensatiebedragen. De extra compensaties zijn het gevolg van de afspraak die de VEB met Shell maakte voor het geval Amerikaanse beleggers een hogere compensatie zouden ontvangen dan niet-Amerikaanse beleggers.Eerdere schikking van de VEB
Eerder, op 11 april 2007, bereikte de VEB samen met andere gedupeerde beleggers buiten de VS al een schikking in deze zaak. Die schikking leidde tot een bedrag van 340,1 miljoen dollar dat Shell aan gedupeerde beleggers buiten de VS ter beschikking zal stellen. Boven dat bedrag ontvangt iedere particuliere gedupeerde belegger een bedrag van circa 130 dollar (ofwel circa 85 euro) voor zijn aanmelding.Inmiddels hebben partijen de schikking voorgelegd aan het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren.
De VEB heeft er vertrouwen is dat het Amsterdamse gerechtshof de algemeen verbindverklaring nog dit jaar zal uitspreken, zodat na een periode van indiening van de claims zo spoedig mogelijk (naar verwachting in 2009) met de uitbetaling van compensaties aan gedupeerde aandeelhouders kan worden gestart.De hoofdpunten van de schikking buiten de VS zijn thans:

-
Shell betaalt een bedrag van 340,1 miljoen dollar aan beleggers die gevestigd zijn buiten de VS en buiten de VS hebben gekocht in de periode 8 april 1999 tot 18 maart 2004. Verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van het aantal aangemelde aandelen.
- Shell stelt daarnaast een extra bedrag van 12,5 miljoen dollar ter beschikking ter bevordering van deelname van particuliere beleggers aan de schikking en de compensatieregeling. Dit bedrag zal gelijkelijk worden verdeeld onder beleggers die een claim hebben en zich aanmelden. Op basis van de huidige schattingen zal dit neerkomen op een vaste uitkering van circa 130 dollar ofwel 85 euro per deelnemende belegger.
- Een extra onder alle gedupeerde beleggers te verdelen bedrag van 35 miljoen dollar. Dit zal leiden tot een extra bedrag van circa 28 miljoen dollar voor beleggers buiten de VS.
- Een rentevergoeding over het aan gedupeerde beleggers toekomende compensatiebedrag per 1 april 2008.
- VEB en betrokken instituten zien af van (verdere) juridische actie tegen Shell in verband met de reservekwestie.
- Shell zal een verzoek indienen bij de SEC om de boete van 120 miljoen dollar die Shell in 2004 aan de SEC betaalde, ten goede te laten komen aan beleggers onder het compensatieplan. Indien de SEC met het verzoek van Shell instemt, komt circa 80 procent van dit bedrag ten goede aan beleggers buiten de VS.

De VEB heeft bij de totstandkoming van deze schikking gebruik gemaakt van haar internationale samenwerkingsverband Euroshareholders, waarin 29 Europese aandeelhouderorganisaties zijn verenigd.De VEB blijft u op de hoogte houden over deze zaak middels de website . Op deze website kunnen beleggers zich registreren en wordt de laatste informatie over (de afwikkeling van) de schikking verstrekt.Vereniging van Effectenbezitters


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net