VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vraagt DSM om informatie over mijnbouw

Afgelopen weken is de prijs voor steenkool fors gestegen tot zelfs 120 dollar per ton. DSM, dat in 1973 gestopt is met mijnbouw, bezit nog altijd de concessies voor de kolenwinning van diverse mijnen.

Mede op basis het recente onderzoek van de TU Delft zou DSM nog aanzienlijke kolenreserves bezitten. Alleen het Emma-Noordveld en de Beatrixmijn zouden bij elkaar zelfs 1481 miljoen ton aan kolenreserves bevatten, waarmee de reserves aanzienlijke potentiële waarde voor DSM vertegenwoordigen.

De stijgende kolenprijs vergroot de mogelijkheid om in de toekomst de mijnbouw rendabel te hervatten. Het is daarom voor beleggers zeer interessant en wellicht zelfs zeer relevant om meer inzicht te krijgen in de waarde van de reserves en het huidige en mogelijk toekomstige beleid van DSM ten aanzien van de concessies.

De VEB heeft derhalve DSM verzocht om nadere toelichting omtrent inhoud en mogelijkheden van de huidige concessie, zodat beleggers een oordeel kunnen vormen omtrent de waarde van de concessies. De VEB onderkent dat eventuele mijnbouw in Nederland op dit moment op maatschappelijke bezwaren zal stuiten, maar dat neemt niet weg dat de kolenreserves voor de lange termijn aandeelhouders een zekere waarde bevatten.  Vereniging van Effectenbezitters